Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Offentlige udbud ikke for udenlandske snydere

22. Mar. 2012 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

22.03.2012 EU-landene sender flere og flere opgaver i udbud, og udenlandske firmaer kan byde på dem. Det samme er ikke tilfældet i lande uden for EU. Den unfair praksis vil EU-Kommissionen have sat en stopper for med incitamenter til at åbne for europæiske virksomheders bud i andre lande og begrænsninger i EU, hvis andre lande ikke åbner op for de europæiske firmaer.

EU-kommissær for det indre marked, Michel Barnier, siger i forbindelse med Kommissionens initiativ, at EU er åbne over for samhandel og parat til større åbenhed, men det må betyde, at andre dele af verden også åbner op for konkurrence om opgaver.

- EU skal ikke længere være naiv, men bør sigte efter retfærdighed og gensidighed i verdenshandelen. Vores initiativ bygger på Europas tro på, at åbningen af markederne for offentlige indkøb genererer fordele på såvel globalt som europæisk plan, siger Michel Barnier og lover, at Kommissionen fortsat vil vogte over de europæiske interesser og de europæiske virksomheder og jobs.

Kommissionen lægger op til, at lande efter godkendelse af Kommissionen kan udelukke bud inden for kontrakter på over 5 millioner euro, der buddene omfatter en væsentlig andel af udenlandske varer og tjenesteydelser, hvis disse kontrakter ikke er omfattet af eksisterende internationale aftaler.

Hvis lande uden for EU igen og igen behandler egne og udenlandske leverandører forskelligt, vil Kommissionen kunne begrænse adgangen til EU's markeder, såfremt tredjelandet ikke indvilliger i at indlede forhandlinger, der kan rette op på skævhederne.

Der vil blive sat ind over for restriktive foranstaltninger, f.eks. ved at udelukke tilbud, der kommer fra et tredjeland, eller ved at pålægge prisstraf.

Endelig giver forslaget større gennemsigtigheden ved unormalt lave tilbud for at bekæmpe uredelig konkurrence fra tredjelandsleverandørers side på det europæiske marked.

De offentlige udbud tegner sig for en gradvis større del af handelen i verden og i EU for 19 procent af det samlede BNP. De beløber sig nu årligt til omkring 1.000 milliarder euro i hele verden.

EU oplever især besvær for europæiske virksomheder med at komme ind i andre dele af verden med bud inden for bygge- og anlægsaktiviteter, den offentlige transport, energiproduktion og medicinalbranchen. Pmh og EU-Kommissionen

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.