Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sociale hensyn i offentlige udbud søges klarlagt

28. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Hvilke krav må EU-landene stille til firmaer, når de byder på offentligt arbejde? Hvad ligger der i begrebet tjenester af almen interesse?

Tvivlen har været stor i takt med, at EU åbner for den fri konkurrence om service og ønsker at fremme offentlige udbud. EU-Domstolen er kommet med en række domme, der både gør det klarere, hvordan regler skal fortolkes, men også åbner for nye stridigheder.

EU-kommissionen forsøger med et nyt omfattende papir at skabe større klarhed. Papiret er en retningsgiver og vejledning til de offentlige udbydere, hvordan de kan stille sociale hensyn, når de lægger opgaver ud. Kommissionen mener, den dermed hjælper udbyderne med at forstå, hvad de må og ikke må, men viser også, at ikke alt står lysende klart.

Selv om der ikke er definitioner på, hvad tjenester af almen interesse er og herunder de sociale tjenester, forsøger Kommissionen at indkredse begreberne stadig uden at komme med definitioner. Kommissionen følger her i flere tilfælde domstolens retningslinjer, men nævner også, at den har draget konklusioner ud fra det, som interesserede parter har indberettet.

Om de sociale generelle tjenester hedder det, at de både dækker bredt og snævert. Til de brede hører de grupper i samfundet som ældre, handicappede, arbejdsløse, men også folk, der er i farefulde job og i risiko for at få arbejdsskader.

Andre tjenester retter sig direkte mod personer og skal sikre den sociale inklusion og samhørighed og de almene grundlæggende rettigheder. Her tænker Kommissionen på folk med stor gæld, narko-problemer eller familier i opbrud. Men også på indvandrere, folk med behov for genoptræning.

Kommissionen konkluderer, at hvor der er EU-regler på de områder, må medlemsstaterne ikke stille krav, der går imod reglerne. Dermed er der begrænsninger i medlemsstaternes ret til frit at definere, hvad de forstår ved de almene interesser. Kommissionen slår fast, at man end ikke kan generalisere, når det handler om regler for statsstøtte til sociale centre.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.