Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Britisk premierminister vil have frit mini-servicemarked

25. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den konservative britiske premierminister, David Cameron, viser nye sider af sit voksende EU-engagement og ønsker at gå foran med krav om et mere liberalistisk EU. Den hidtidige EU-skeptiske Cameron lægger op til, at flere lande ikke venter på de tunge EU-støtter som Frankrig og Spanien, men benytter Lissabon-traktaten og udvikler et helt frit marked for tjenester og service.

Ideen kom op på et møde i London med den hollandske premierminister, Mark Rutte. Til The Guardian siger Rutte, at EU skal have motoren til at gå igen og få gang i væksten. En af ideerne er her at få ændret det særlige servicedirektiv i EU, så det åbner op for mere konkurrence.

- Servicedirektivet er blevet udvandet, og intet er tilbage, fordi landene ikke kunne blive enige, siger Mark Rutte.

De to premierministre tror dog ikke, at holdningerne er ændret i lande som Frankrig, der frygter for ublu konkurrence fra andre lande. Derfor diskuterede Cameron og Rutte, hvordan Lissabon-traktaten giver nye muligheder for, at lande kan udvikle et tættere samarbejde uden om dem, der ikke vil være med.

- Vi ønsker at oprette et mini-indre marked for alle de faglige tjenester og håber så selvfølgelig, at alle 27 lande vil være med, selv om nogle for øjeblikket er voldsomt imod det, siger Mark Rutte.

Servicedirektivet mødte stor modstand, da EU-kommissionen spillede ud med forslaget. Frygten var ikke mindst, at der skulle blive konkurrence på løn- og arbejdsvilkår, da udgangspunktet var, at folk, der udførte servicearbejde i andre lande, fulgte hjemlandets regler. Forslaget blev ændret, da både flere lande og Europa-Parlamentet gik imod den totale liberalisme.

De to konservativ-liberale premierministre ønsker nu, at der åbnes op, så det bliver et egentligt frit marked for alt fra advokater og byggefolk til frisører og revisorer.

Ny nordlig EU-alliance

David Cameron havde for nylig diskussioner med ledere fra flere andre lande heriblandt Danmark. Med diskussionerne lægger han op til en ny nordlig alliance i EU, hvor flere ledere har samme holdninger til blandt andet EU’s budget. Storbritannien fører an i slaget om at få stoppet de stigende udgifter til EU. Holland og Sverige og også Danmark er med på vognen. Både Storbritannien, Sverige og Holland har særlige rabatter i EU, og alle tre lande ønsker at bevare dem.

Rutte håbede, at også baltiske lande er åbne for et friere marked. Han roste samtidig Cameron for at føre en mere pragmatisk EU-politik end den, som de konservative EU-kritikere lagde op til. Rutte fremhævede samtidig, at hollænderne har samme indstilling som briterne til al tale om et stadigt tættere EU-samarbejde i Unionen. Hvad der talte, var det, der fremmede vækst og velstand.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.