Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-landene vil effektivisere de sociale systemer

05. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU-landenes økonomi- og finansministre ventes i næste uge at vedtage et sæt anbefalinger, der skal inspirere det enkelte land til en systematisk og effektiv gennemgang og evaluering af socialpolitikken og de sociale udgifter.

I et notat til Folketingets Europa-Udvalg erklærer regeringen sig enig i, at der er fordele ved, at de sociale systemer bliver mere effektive, så de kædes sammen med arbejdsmarkeds- og pensionspolitikken og tænkes ind i en samlet velfærdspolitik.

Derfor ser regeringen også en fordel ved en systematisk evaluering af politikkerne.

Et samlet overblik over sociale udgifter inddrager private sociale udgifter såvel som skatteudgifter og progressivitet i skattesystemet.
Samtidig siges det, at "moderne sociale, uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikker bør koble fleksibilitet med sikkerhed og sikre, at borgerne har de evner, den støtte og de incitamenter, de behøver i en omskiftelig verden.”

Videre er man enig i, at det er vigtigt at understøtte aktiv inkludering, samt at det er afgørende med incitamenter til, at det betaler sig at arbejde.

Fra dansk side lægges samtidig stor vægt på uddannelse og livslang læring.

Det fremgår af udkastet til anbefalingerne i form af en rådserklæring, at "der kan være potentiale for betragtelige gevinster fra mere effektivitet i administration af sociale udgifter."
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.