Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EFS savner regler for SGI, tjenester af almen interesse

21. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den europæiske fagbevægelse, EFS, retter skarp kritik af EU-kommissionens pakke for det indre marked, Kommissionen lagde frem tirsdag i Bruxelles. Kommissionen gør det stadig ikke klart, hvor grænserne mellem tjenester af almen interesse, SGI, og tjenester af almen økonomisk interesse, SGEI, ligger.

- Kommissionen har misset muligheden for at slå fast, at de offentlige tjenester er respekteret fuldt ud, siger EFS’s generalsekretær, John Monks.

På et pressemøde i Bruxelles afviste Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og kommissær Vladimir Spidla, at Kommissionen ikke respekterede de offentlige tjenester. De fandt, at der med den kommende Lissabon-traktat (tidligere benævnt Reformtraktaten) netop er skabt større respekt om de offentlige tjenester, fordi den i modsætning til den nuværende ikke kun omtaler SGEI, men tager SGI med.

En protokol til Lissabon-traktaten omtaler direkte den væsentlige rolle, SGI har på nationalt, regionalt og lokalt plan, og at det er de enkelte medlemsstater, der selv bestemmer, hvilken service de vil give borgerne, og hvordan og af hvem borgerne bliver betjent.

Når EFS finder det helt afgørende, at grænserne mellem de to slags almene tjenester er klar, skyldes det, at de almene økonomiske tjenester er underlagt de almindelige konkurrenceregler i EU i modsætning til rene generelle almene tjenester. Fagbevægelsen finder, at der er en række offentlige opgaver, der ikke må komme ind under det indre markeds almindelige konkurrence.

Barroso var på pressemødet enig i det og nævnte politiet, retsvæsenet og sociale kerneområder som de klareste eksempler på det, der lå uden for EU’s konkurrenceregler. Men både han og kommissær Vladimir Spidla afviste at komme er en egentlig definition. I meddelelsen om det indre marked og de særlige tjenester af almen interesse hedder det da også, at der ikke kan gives nogen klar definition, men at det må afgøres fra sag til sag, hvad der er en ren generel tjeneste af almen interesse. Forholdene er forskellige i de enkelte lande, og de ændrer sig med tiden i takt med den sociale, økonomiske og også teknologiske udvikling.

Kommissionen inddrager gang på gang forbrugernes interesser, og også på det punkt skriver Kommissionen, at forbrugernes krav til de generelle tjenester ændrer sig.

Men Kommissionen går videre og nævner, at EF-domstolen endog har fastslået, at der i nogle aktiviteter kan være dele, der hører til rene almene interesser og andre dele, der har økonomiske elementer. I meddelelsen hedder det, at domstolen har særligere kriterier, som den kan skelne ud fra.

Alligevel afviste Barrosos talskvinde på et opklarende pressemøde, at Kommissionen i fremtiden lod domstolen lægge linjen for, hvad der var SGI og SGEI.

I stedet for en bred definition på de almene tjenester agter Kommissionen at gå frem fra sektor til sektor og stille forslag til, hvordan markederne fungerer, sådan som det allerede er sket på områder som el, gas, post og jernbane. Kommissionen henviser til, at Europa-Parlamentet også har foreslået den vej.

Barroso understregede, at Kommissionen aldrig kom igennem i Ministerrådet med noget forslag til et egentligt rammedirektiv for de almene tjenester.

Kommissionen agter at fortsætte udviklingen af markederne for energi, transport, posttjenesten og en række teletjenester og planlægger udspil på sundhedsområdet med rammer for en sikker og effektiv sundhedstjeneste af høj kvalitet.

På det sociale område vil Kommissionen have Socialfonden inddraget endnu mere og taler også her om særlige måder at udvikle standarder for en god tjeneste.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.