Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

og SMV i indre markeds fokus

21. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU’s højt besungne indre marked fungerer langt fra godt nok. EU-kommissionen har udpeget 23 sektorer, hvor markedet stadig halter, og det kommer især forbrugerne og se små og mellemstore virksomheder til skade. Forbrugerne betaler for meget for varerne, og de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, har svært ved at komme ind på fremmede markeder og drage fordel af det indre marked.

Det påpegede EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, da han sammen med kommissæren for det indre marked, Charlie McCreevy, og kommissæren for arbejdsmarkedet og de sociale forhold, Vladimir Spidla, tirsdag lagde en pakke med forslag for det indre marked og de såkaldte tjenester af almen interesse, SGI, og tjenester af almen økonomisk interesse, SGEI, frem på et pressemøde i Bruxelles.

Pakken er ellers fuld af lovord om det indre marked, og José Manuel Barroso roste også markedet for at have skabt millioner af job, gjort det muligt for 15 millioner europæere at flytte til et andet EU-land for at arbejde, studere eller leve som pensionister. Men markedet kan fungere langt bedre, og tirsdagens meddelelse bliver fulgt op at en ny strategi for det indre marked.

- Det indre marked kan ikke tages for givet, understregede Barroso, der fandt, at forholdene hele tiden ændrede sig, og det indre marked måtte tilpasses, så EU fik mere ud af globaliseringen.

Alligevel er det småt med konkrete nye forslag i meddelelsen om ”Et indre marked for det 21. århundredes Europa”. Det hedder da også, at der ikke er en decideret handlingsplan med nye lovforslag. Men Charlie McCreevy påpegede, at finanssektoren er en af de sektorer, hvor markedet ikke fungerer, og forbrugerne for eksempel har svært ved at skifte bank, pensionskasse eller skifte finansieringsinstitut, så lån til et hus bliver billigere. Og for den sektor kommer Kommissionen med forslag meget hurtigt.

Kommissionen har også forbrugerne i tankerne, når den i næste måned kommer med et forslag til bedre oplysninger om det, der er i fødevarerne. Til næste år kommer for forslag, der gør det lettere for folk at klage over det, de har købt, og give dem bedre rettigheder ved forbrugeraftaler. Og markedet for medicin bliver set nærmere efter i sømmene.

Barroso sagde, at vi alle er forbrugere, og i meddelelsen hedder det, at forbrugerne må føle sig trygge og i stand til at udnyttede deres rettigheder.

- Åbning af markeder og forbrugerpolitik går hånd i hånd, hedder det.

For de små og mellemstor virksomheder spiller Kommissionen ud med en særlig pakke, der målrettet kommer med retningslinjer for, hvordan SMV’erne bedre udnytter det indre marked.

Den særlige Lissabon-proces for vækst, beskæftigelse, bæredygtig udvikling og social samhørighed bliver endnu en gang drejet i retning af det indre marked, idet Kommissionen igen fremhæver, at det indre marked er hovednøglen til at nå målene.

Kommissionen påpeger, at både det sociale område, arbejdsmarkedet og miljøet har betydning for udviklingen af det indre marked. Udvikles områderne ikke, koster det også økonomisk. Forbrugeren kommer også her ind i billedet. De skal blive mere bevidste om betydningen for den bæredygtige udvikling, når de vælger varer.

Konkret agter Kommissionen til næste år at komme med en ny social handlingsplan. Et ændringsforslag for de europæiske samarbejdsudvalg er også på vej, og Kommissionen vil øge indsatsen i grænseområder.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.