Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.12.09 Omstridt EU-forslag om sygehusophold i udlandet stoppet

02. Dec. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Et frit marked for behandling på sygehuse i udlandet mødte markant modstand, da forslaget blev behandlet af EU-landenes sundhedsministre. På et rådsmøde i Bruxelles stoppede fem lande et direktiv, der giver patienter ret til behandling på sygehuse i udlandet og få refunderet udgifter i hjemlandet. Men selv om kun fem lande blokerede til slut, havde en række lande betænkeligheder. De ønskede dog problemerne løst i forhandlinger med Europa-Parlamentet om et endeligt forslag.

- Et flertal ønskede en løsning. Nu bliver det EF-domstolen, der i sag for sag lægger linjen, og det er ikke godt for patienterne, sagde en skuffet svensk rådsformand, Göran Hägglund.

EU-kommissær Androulla Vassiliou sagde under debatten, at det var sidste chance for at få et forslag igennem. Hun understregede, at der foreløbig var gået halvandet års debat, og at kun to lande i starten var for et forlag. Nu var det et klart flertal uden at være nok.

- Nu må den kommende kommission studere, om det er værd at gå videre med det, sagde Androulla Vassiliou på et efterfølgende pressemøde.

Det punkt, der for alvor satte en stopper for en vedtagelse, var forholdet til private hospitaler. I en række lande er der ikke overenskomster med alle hospitaler, og flere lande med det kommende EU-formandskab Spanien i spidsen accepterede ikke, at de var omfattet af direktivet.


Nej til et indre marked for sundhed

I den første debat på rådsmødet var over ti lande direkte imod forslaget. Flere andre accepterede det svenske formandskabs kompromis, men ønskede det ændret og gjort klarede under forhandlinger med Europa-Parlamentet. Til de lande hørte blandt andre Østrig, Tjekkiet og Bulgarien.

En række lande fandt, at hele grundlaget for direktivet var forkert. Det bygger på det indre marked, men ministrene var imod at gøre sundhed til et spørgsmål om frit marked og fri bevægelighed og ikke et spørgsmål om ordentlige sundhedsforhold og dermed bygge på en paragraf om sundhed.

- Det drejer sig ikke om et indre marked. Patienter må ikke bare opfattes som forbrugere, sagde den portugisiske sundhedsminister, Ana Jorge.

Det svenske EU-formandskab svarede, at det juridiske spørgsmål står klart, at EF-domstolen har afgjort, at det drejer sig om et indre marked, men at forslaget også bygger på traktatens afsnit om sundhed.


Problemer med betalinger

Flere ministre fandt, at direktivet ikke løste problemer forholdet til andre direktivet om den sociale beskyttelse. På de punkter var der også stadig problemer og med betalinger.

Den tjekkiske minister, Dana Jurásková, der støttede forslaget, sagde, at der stadig er stor usikkerhed for patienterne, store uvisse spørgsmål, og at EF-domstolen dermed selv med forslaget stadig kommer til at få en række sager at tage stilling til.

Godkendelser af recepter, der er udstedt i andre lande, havde landes ministre også problemer med.


Danmark for et kompromis

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen var blandt det flertal, der støttede et kompromis. Men også han sagde, at der stadig var mangler. Den østrigske minister havde større betænkeligheder om især finansieringen, men ville ikke afvise forslaget. Den hollandske minister fulgte den linje.

- Det får aldrig en skønhedspræmie, men er til at leve med, mente ministeren.

Efter debatten i rådet gik det svenske EU-formandskab i tænkeboks og kom med nye forslag til kompromiser. Men det var ikke nok til at overbevise alle landene. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.