Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

09.12.08 Bred kritik af EU-forslag til fri bevægelighed for patienter

09. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kritikken hagler ned mod et forslag om fri bevægelighed for patienter, som EU-landenes sundhedsministre tager op i næste uge. EU-kommissionen spillede ud med forslaget i sommer, efter sundhed blev pillet ud af Kommissionens forslag til et indre marked for service.

EU-kommissionen vil med forslaget styrke den ret, som patienter har til at blive behandlet i et andet land. Men fra en række sider lyder kritikken, at EU dermed er på vej til at udvide de almindelige markedsmekanismer til at omfatte sundhedsområdet, og at det skaber ulighed på et af de afgørende områder for velfærd.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, EØSU, vedtog i sidste uge en betænkning, der er stærkt kritisk over for forslaget til et direktiv. Både arbejdsgivere, lønmodtagere, sociale organisationer og forbrugerinteresser er repræsenteret i EESU, der bliver hørt om forslag, der er på vej gennem EU-systemet.

Kun to af EØSUs 344 medlemmer stemte imod en betænkning, der direkte siger, at ”EØSU er bange for, at Kommissionens forslag kan føre til større forskelle mellem forskellige samfundsgruppers adgang til sundhedsydelser”. EØSU anerkender, at forslaget fastholder, at spørgsmål om sundhedssystemer og godtgørelser af udgifter er noget, som medlemslandene tager sig af. Men EØSU fortsætter: ”Dog vil de foreslåede bestemmelser på sigt indvirke på sundhedssystemerne, som bygger på solidaritet og finansiel bæredygtighed.”

EØSU peger på, at borgerne i de forskellige EU-lande er forskelligt dækket ved sygdom. Systemerne er forskellige. Det gælder både betalingen for behandling og det, som patienterne selv skal betale. Der er også store forskelle på honorarer inde for sundhedsvæsenet, og hvem der henviser til behandling for de forskellige sygdomme. EØSU peger på, at det lægger op til problemer med ligebehandling, når de forskellige systemer blandes sammen, og det kan udløse direkte tvister.

Også den europæiske fagbevægelse er kritisk over for forslaget. Både paraplyorganisationen EFS og brancheorganisationen for offentlige ansatte, EPSU, peger på farer ved at betragte sundhed som en almindelig service eller vare.

Som også EØSU finder de to organisationer, at der kan blive problemer, hvis noget går galt under en behandling i udlandet, hvis der opstår komplikationer efter behandlingen, eller der bare er behov for efterbehandling i hjemlandet. Det anslås, at der er komplikationer eller større eller mindre fejl i omkring 10 procent af operationer. EØSU finder det afgørende, at patienter bliver ordentligt informeret om klagemuligheder, og at der er principper for behandlingen af klager, så de kan indgives og behandles, hvor patienten bor.

Også Europa-Parlamentet behandler for tiden forslaget. En foreløbig rapport fra ordføreren, den britiske konservative John Bowis, vil stramme de oplysninger, patienter får om standarder for behandling i det land, de ønsker at blive behandlet i. Han går også ind i debatten om skader, der opstår under behandlingen i et fremmed land. Og han er parat til at udvide det, som en patient kan få refunderet, så det også omfatter anerkendte behandlinger, der ikke godtgøres i hjemlandet.


 

Danske holdninger

Den danske regering ser før rådsmødet i næste uge positivt på forslaget. Også danske faglige organisationer er mere positive end de fleste af deres europæiske kolleger. FOA peger dog på, at de dårligt stillede borgere ikke får mulighed for at udnytte muligheden for at blive behandlet i et andet land. Den skævhed er efter FOA’s opfattelse uacceptabel. Forbundet peger også på, at direktivet kan føre til, at sundhed bliver betragtet som en del af det almindelige marked. Og det er forbundet imod.

Også Dansk Sygeplejeråd peger på uligheden i systemet, og at forslaget kan føre til en ”sundhedsturisme”, og at direktivet kan gøre det vanskeligt at planlægge i sundhedsvæsenet.

Forbrugerrådet peger på, at forslaget ikke skaber klarhed over patienternes rettigheder for behandling i et andet land, men tværtimod rejser en række nye spørgsmål. Rådet finder, at det ikke er ligetil for patienten at finde ud af, hvad en behandling i et andet lad koster.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.