Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

23.05.09 Apoteker ikke åben for al konkurrence

23. May. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-lande har ret til at indskrænke konkurrencen på markedet for apoteker, så det er farmaceuter, der driver apoteker. EF-domstolen fastslår ganske vist i en tysk og en italiensk sag, at det er en begrænsning af den fri etableringsret og kapitalens fri bevægelighed at holde andre end farmaceuter ude fra at drive apoteker. Men der kan være særlige forhold, der gør begrænsningerne acceptable. Det er hensynet til kundernes sikkerhed, så der er vished for, at det er kvalificeret personale, der står bag disken og sælger ordentlige produkter.

I den tyske sag gav delstaten Saarland.et hollandsk firma autorisation til at åbne et apotek. Adskillige apotekere og deres organisation fandt, at det stred mod tyske love. De indbragte det for forvaltningsdomstolen i Saarland, der sendte sagen videre til bedømmelse ved EF-domstolen.

I den italienske sag var det EU-kommissionen, der fandt, at en italiensk lov, der begrænsede den fri ret til at drive apoteker, stred mod lovgivningen i EU.

Men EF-domstolen siger, at der kan være risiko for patienter, hvis det ikke er kyndige, der driver erhvervet. Medlemslande har ret til at komme mulige ulykker i forvejen med lovgivning og ikke vante på, at ulykkerne er sket..

Samtidig hedder det, at der kan være forskel i baggrundene for at drive apoteker. Selv om en farmaceut også ønsker at tjene penge på et apotek, så må det formodes, at der er andet end overskud, der ligger bag. Farmaceuten har også en professionel interesse i sit fag. Det er ikke sikkert, at andre har samme interesse.

Det hedder i dommen også, at et apotek ikke bare har som mål at sælge så meget som muligt til en kunde. Overforbrug af medicin er farligt. Og det er også at ødsle ressourcer bort. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.