Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

17.03.09 Fransk senat kritisk overfor sundhedsdirektiv

17. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det franske senat er på vej med en resolution, der stiller sig kritisk til en række forslag til det direktiv om patienters rettigheder til behandling i andre lande, som for tiden behandles i EU. Et udkast til en resolution, som EU-Oplysningen har fået fat i, rejser en lang række problemer i forslaget. Det gælder både lighed for alle, principper om landenes ret til selv at bestemme over deres sundhedsydelser og spørgsmål om den retlige sikkerhed ved behandlingerne.

Udkastet til resolutionen siger, at punkterne er nok til at stille spørgsmålstegn ved flere af Kommissionens forslag.

Senatets udkast kritiserer Kommissionen for ikke at have undersøgt konsekvenserne at sit forslag, før det blev foreslået. Kommissionens forslag kan således skabe tvivl om sundhedssystemets omkostninger og også de beløb, patienter skal have tilbage, hvis de bliver behandlet uden for landets grænser.

Senatets udkast stiller også spørgsmålstegn ved hele det retlige grundlag for Kommissionens forslag, som hviler på et tvivlsomt grundlag i traktaten. Det understreger samtidig, at det ikke er op til EU at bestemme normer for både kvalitet og sikkerhed ved et sundhedsydelser på tværs af grænser.

Udkastet finder det afgørende, at lande kan kræve, at de godkender behandling i et andet land, hvis de skal betale for patienters behandling. Det er afgørende for både den lige ret til behandling og også hospitalsvæsenets muligheder for at planlægge.

Det lægger samtidig op til et bedre samarbejde mellem hospitaler og sundhedsvæsener i de enkelte lande.

Udkastet rejser dermed en række af de problemer, som også er oppe i debatten i både i Europa-Parlamentet og Rådet. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.