Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.04.09 Socialister i EU: Patienters helbred på spil

02. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet lægger op til et hårdt opgør, når parlamentarikerne i slutningen af måneden stemmer om patienters muligheder for at blive behandlet i udlandet. Parlamentets miljøudvalg lægger op til et opgør mellem markedstilhængere og dem, der frygter, at et frit marked med konkurrence om patienter fra andre lande går ud over især svage patienter.

I parlamentets miljøudvalg undlod Socialistgruppen at stemme først og fremmest, fordi betænkningen ikke sikrer, at landenes sundhedssystemer kan godkende behandlingen, før patienten modtager behandlingen.

Socialdemokraternes Christel Schaldemose venter et hårdt opgør netop om det punkt, når parlamentet formentlig den 23. april tager endelig stilling til udvalgets rapport. Der kan ventes en række ændringsforslag om blandt andet forhåndsgodkendelser.

Miljøudvalget taler om, at landene kan kræve forhåndsgodkendelser, men at de ikke må bryde med retten til at få behandling i et andet land.

- Man kan dermed godt kræve en forhåndsgodkendelse, hvis man kan bevise, at det rammer sundhedsvæsenet, hvis der bare åbnes op. Men det kan jo ikke være noget, man kan kræve, når skaden først er sket, siger Christel Schaldemose.

Hun kritiserer samtidig, at det ikke bliver de hjemlige læger, der hjælper patienterne med at finde den bedste behandling, men nu et åbent marked, hvor hospitalernes marketing også spiller ind.

- Skal man ud på nettet og finde den bedste behandling, så er der måske nok ressourcestærke grupper, der kan finde ud af det. Men det er ikke betryggende. Det må være sådan, at den hjemlige læge tager patienten i hånden og at de sammen finder ud af, hvad der er bedst for patienten. Det kan ikke være hospitalernes ressourcer til marketing, der afgør, hvor patienter søger hen, siger Christel Schaldemose.

Socialistgruppen er ikke imod, at patienter får mulighed for at blive behandlet i et andet land. Den ret har de allerede i dag. Men gruppen finder, at der skal være en vis kontrol med, at det foregår på betryggende vis. Ved omkring hver tiende operation opstår der komplikationer eller fejl. Også de problemer ønsker gruppen, at der er klarhed over.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.