Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

18.07.07 EU-domstolen sender hospitalsregninger til domstolen

18. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen benyttede sit sidste møde før sommerferien til en række beslutninger, der skal fjerne en række medlemslandes forhindringer for tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Og et par sager gælder det vedvarende arbejde for at give patienterne ret til at vælge sygehusbehandlingen på tværs af grænserne – og få regningen betalt i hjemlandet.

Derfor har Kommissionen sendt en såkaldt begrundet udtalelse til Storbritannien og Spanien for at minde dem om EF-domstolens praksis, og kan de ikke forstå den, så havner de to lande i domstolen.

Det drejer sig om begrænset eller fuld refusion af pengene efter godkendte hospitalsindlæggelser i udlandet. Ifølge Kommissionens udlægning af juraen skal patienten, der behandles i udlandet, have mindst det beløb, han/hun havde fået hjemme.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.