Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

25.09.08 Bred tilslutning til patienters behandling i udlandet

25. Sep. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Europa-Parlamentet slutter bredt op bag et forslag, der gør det lettere at blive behandlet i udlandet. I en debat med det franske EU-formandskab støttede ordførerne fra alle de større grupper, at EU i det spørgsmål sætter borgeren forrest, bekæmper bureaukrati og gør det lettere for patienter at få behandling i et andet land. Den franske sundhedsminister, Roseline Bachelot-Narquin, støttede også direktivets linje, men mente, at der stadig var en del, der skulle gennemgås. Derfor ventede hun ikke, at det kom til egentlige forhandlinger på rådsmøder under det franske formandskab frem til nytår.

- Kommissionen er kommet for sent med forslaget. Vi vil få drøftelser, og så bliver det op til de kommende tjekkiske og svenske formandskaber, sagde Roseline Bachelot-Narquin, der var på hjemmebane i Bruxelles som tidligere medlem af Europa-Parlamentet, indtil hun blev minister.

Sundhedsministeren, der kæmper med underskud på de hjemlige budgetter, pegede især på udestående problemer med et forslag om, at landene har ret til at kræve, at patienter for deres behandling i udlandet godkendt, før de rejser og kræver beløb refunderet ved hjemkomsten.

Der er forskellige fortolkninger af, hvilke krav de lokale myndigheder kan stille til behandlinger, de skal refundere. Forslaget siger, at patienter kun kan få refunderet behandlinger, der er godkendt i eget land. Roseline Bachelot-Narquin var enig i det princip, men mente, at der stadig var uklarheder.

Netop uklarheder i de nuværende regler prægede debatten i parlamentet. Adskillige talere beklagede, at det i dag var EF-domstolen, der med domme fastslog rettighederne til at blive behandlet i udlandet. De ønskede, at politikerne lovgav og gav borgerne de yderligere rettigheder.

Den franske minister sagde samtidig, at der ikke kun burde være friere bevægelighed for patienter. Også personalet burde have bedre muligheder for at få arbejde i et andet land.

- Der er stadig en grå zone for personalet, sagde hun.


Frygt for udhuling af sundhedsvæsener

Debatten viste, at der er bred tilslutning til, at patienter, der venter lang tid på behandling, har ret til at få den i udlandet. Også Bachelot-Narquin støttede det. Men der var også en række talere, der påpegede, at det stadig skal være muligt for de nationale sundhedsvæsener at planlægge. Igen var den franske minister og rådsformand enig. Derfor giver forslaget myndighederne ret til at kræve, at patienter har en forhåndsgodkendelse af behandlingen, før de rejser.

Men netop den forhåndsgodkendelse er omdiskuteret, og debatten viste, at mange er imod den.

EU-kommissær Androulla Vassilou understregede, at der kan kræves forhåndsgodkendelser, hvis de øgede rettigheder underminerer de hjemlige sundhedssystemer.

Flere parlamentarikere frygtede netop, at det ville ske. Hanne Dahl fra Juni-bevægelsen påpegede, at den fri adgang til behandling ikke gav lige rettigheder til alle. Det blev de rige, der tog til et andet land, for de havde råd til rejsen. Og de, der blev hjemme, fik forværret deres muligheder samtidig med, at myndighederne fik begrænsede muligheder for at forfølge deres mål.

Hanne Dahl pointerede, at tidligere var alle lige. De fik behandling efter tur og efter lægefaglige skøn. Det ville forslaget pille ved. Ventelister ville blive uden det faglige skøn.

Søren Søndergaard fra Fagbevægelsen mod EU mente, at der ville blive et A-hold og et B-hold af patienter.

- A-holdet, det er for eksempel alle os her i salen. Vi kan springe ventelister og betaler selv rejsen og behandlingen i udlandet, sagde Søren Søndergaard.

Hen pegede på, at parlamentarikerne ofte angreb den amerikanske samfundsmodel.

- Men vi ligner mere og mere USA – og også i det her spørgsmål, sagde Søren Søndergaard.

Socialdemokraternes Christel Schaldemose fandt positive træk i forslaget, men mente også, at man skulle passe på.

- Vi skal søge for, at de, der bliver hjemme, også får en ordentlig behandling, sagde hun.

Netop frygten for, at der bliver forskel på behandlingerne i landene, blev fremhævet at flere kritikere. En påpegede, at der kunne være problemer med neurokirurgiske behandlinger på Cypern. Patienter søgte så måske til Sverige. Og cyprioterne fik aldrig udbygget deres neurokirurgi.

Enkelte fra de nye lande støttede forslaget, men flere frygtede udviklingen. Den rumænske socialist Dna Daciana Sårbu mente, at behandlingerne ville blive foretaget i de lande, der var billigst. Derved blev ventetiderne for borgerne i de lande længere.

Den tyske socialdemokrat Evelyne Gebhardt, der var ordfører på det tidligere omdiskuterede servicedirektiv, understregede, at sundhedssystemernes udformning er national kompetence.

- Vi skal ikke pille ved det. En fælles sundhedspolitik - der er lang vej til det, sagde hun.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.