Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.12.07 Parter optrapper slaget om sundhed

20. Dec. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

De europæiske parter på sundhedsområdet går nu sammen i kampen mod en liberalisering af sundhedssektoren. Både de europæiske arbejdsgivere og lønmodtagere i sektoren har underskrevet en fælles erklæring, der er rettet mod et kommende udspil fra EU-kommissionen, der lægger op til yderligere liberaliseringer.

EU-kommissionen opgav dog tirsdag aften at blive enige om at fremlægge nye forslag for sundhedssektoren. Officielt hed det, at der onsdag var for meget på dagsordenen, da Kommissionen kom med et andet omdiskuteret forslag, nemlig forslaget om at sætte ind mod bilers forurening.

Reelt er der imidlertid stærk uenighed i Kommissionen om udspillet på sundhedsområdet præcist, som der var det, før bilforslaget gik igennem. Om det erkendte den tyske industrikommissær Günther Verheugen i sidste uge, at han havde haft store diskussioner med miljøkommissær Dimas. Bilbranchen var på kant med miljøforsvarerne. Og præcis det samme er tilfældet i forhold til sundheden. Fortalerne for et liberalt sundhedsvæsen er på kant med dem i Kommissionen, der ønsker begrænsninger i konkurrencen i sundhedssektoren.

Nu er planen ifølge pressetalskvinde i Kommissionen Nina Papadoulaki, at Kommissionen kommer med forslaget først i det nye år. Det er dog ikke alle, der tror, det går så hurtigt. I den europæiske faglige for den offentlige sektor, EPSU, venter kommunikations- og kampagnechef Brian Synnott et nyt slag og tror, at der for fagbevægelsen kan blive tale om en mobilisering, der nærmer sig kampen mod servicedirektivet.

- Det kan blive lige så stort, hvis Kommissionen ikke ændrer det, som vi har set i det seneste udspil, siger Brian Synnott.

Når servicedirektivet bliver nævnt, skyndes det, at sundhedsområdet blev holdt uden for det omstridte direktiv til slut. Til gengæld lod Kommissionen det stå klart, at den herefter ville komme med et særligt forslag for det område.


Parter enige om at tjene patienter

Det kommende forslag er dog oftest omtalt som et forslag, der går ud gå, at det skal være lettere for patienter at blive behandlet i et andet land. Men foreløbig står det klart, at der ikke kun er et, men flere forslag. Og de bliver fremført som forslag under det indre marked og ikke under traktatens bestemmelser om sundhed.

- Det er helt klart, at det handler om det indre marked, siger Brian Synnott.

I EPSU hæfter man sig ved, at kun en procent af borgerne i EU ifølge undersøgelser kan tænke sig at blive behandlet i et andet land. Næsten alle foretrækker at ligge på et sygehus tæt ved hjemmet, familie og venner, og hvor de kan udtrykke sig om sygdommen i mindste detalje og forstå, hvad der skal ske.

Derfor lægger EPSU og foreningen af arbejdsgivere i Europa inden for hospitaler og sundhedspleje, HOSPEM, vægt på, at et kommende udspil fra Kommissionen er i patienternes interesse og ikke blot for at udbygge det fri marked. Parterne slår i den ny fælles udtalelse fast, at det ikke er de europæiske institutioners opgave at indføre mekanismer for et frit marked eller konkurrence inden for sundhedssektoren, der kan føre til, at standarden bliver lavere og omkostningerne stiger.

Sundhedspleje bør bygge på fælles europæiske værdier som solidaritet, social retfærdighed og en følelse af samhørighed.

Parterne finder, at der er tale om en tjeneste af almen interesse, hvor den lige adgang til ydelserne og den høje kvalitet står i centrum. Derfor må reglerne for EU’s indre marked ikke begrænse de enkelte landes selvstændighed og de enkelte landes ansvar for sundheden.

Generalsekretæren for HOSPEEM, Godfrey Perera, sagde i forbindelse med underskrivelsen, at det er et klart signal, at både arbejdsgiverne og lønmodtagerne tjener patienternes interesser.

- Derfor siger vi, at beslutninger for sundhedssektoren må baseres på det, der er bedst for patienten og ikke på politiske teorier eller blot for at udvide det indre marked, sagde Godfrey Perera.


Hvad er et hospital?

Nina Papadoulaki understreger, at Kommissionen kommer med sit forslag netop for at fremme patienternes interesser. Men Brian Synnott siger, at selv det seneste forslag er gennemsynet til hensynet til det indre marked.

Helt afgørende i forslaget er, at patienter har ret til at blive behandlet i et andet land og derefter få regningen betalt af myndighederne i hjemlandet. Det står rimelig klart, at myndighederne kun skal refundere det, som det ville have kostet, hvis patienten blev behandlet i hjemlandet.

Det stå også rimelig klart, at Kommissionen lægger op til, at en patient skal have en godkendelse fra de lokale myndigheder, før han eller hun lader sig operere på et hospital i et andet land. Men det kan myndighederne tilsyneladende ikke kræve, hvis der blot er tale om en en-dags-behandling på en klinik og ikke et hospital.

Men som Brian Synnott ser det, går en del af diskussionen netop nu på, hvad der er en klinik, og hvad der er et hospital. Kommissionen synes at overveje at lade det fri marked uden forhåndsgodkendelser udstrække til behandlinger ud over det, der klares på en dag, og fortolker et hospital meget frit.

- Det bliver noget af det, der bliver kamp om, siger Brian Synnott.Hospitaler for de rige

Dertil kommer kampen om den lige adgang til behandling. Kritikerne af Kommissionens tanker fremhæver, at det bliver de rige, der tager hen, hvor de kan få den bedste behandling. Kun de rige vil betale hvad som helst for at for at få den bedste behandling.

Generalsekretæren for EPSU, Carola Fichbach-Pyttel, siger, at vi netop ikke må få et sundhedssystem, hvor den enkelte får den behandling, han eller hun kan betale.

Samtidig vil private klinikker og hospitaler øge deres muligheder for at tjene penge på dem, der nu får mulighed for at tage langt for at blive behandlet. De kan dermed ansætte de bedste læger, ansætte de sygeplejersker og øvrige personale, der i dag er kamp om, fordi der ikke er uddannet nok inden for sundhedsområdet.

- Derfor håber vi, at vi med vor erklæring slår fast over for Kommissionen, at grundlaget for et ordentligt sundhedsvæsen bygger på den lige adgang for alle, siger Carola Fichbach-Pyttel.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.