Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.04.07 EF-domstolen styrker igen patientmobilitet og privathospitaler

20. Apr. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EF-domstolen har igen flyttet de sociale grænsepæle på det indre marked. Medlemslandenes mulighed for selv at tilrettelægge deres sundhedsvæsen begrænses igen.

Patienternes ret til at søge behandling i udlandet og betalt derhjemme er vinderen.

Sidegevinsten tilfalder privathospitalerne – og de bedste offentlige hospitaler i Europa, hvis de har mulighed for at tage imod patienter fra andre lande.

Det er den grundlæggende EF-forordning om den sociale beskyttelse af de vandrende arbejdstagere, der bliver brugt til den ny form for sundhedspolitik.

Det er en græsk sag, der denne gang flytter grænsen. Dimitrios Stamatelakis lod sig i 1998 indlægge to gange på London Bridge Hospital. Regningen blev sendt hjem til Sygeforsikringen for liberale erhverv i Grækenland, der sagde nej. Regningen var på langt over 100.000 kroner.

Kort sagt siger domstolen, at den totale udelukkelse af at ville refundere blot nogle af pengene strider mod fællesskabsretten. Eller med andre ord er det den totale udelukkelse af, at man kan søge behandling i udlandet og få den betalt, der ikke er foreneligt med det frie marked for tjenesteydelser.

Hvad Grækenlands og de andre EU-landes sygesikringsselskaber og offentlige sygesikringsordninger nu vil gøre for at rette ind efter domstolens afgørelse vil formentlig vise sig i forbindelse med en generel opdatering af reglerne, som Kommissionen skriver på.

Pressemeddelelsen i sagen kan læses her på engelsk. Dommen kan her læses på engelsk.

Den græske patient fik ikke selv glæde af afgørelsen. Han døde forinden, det var hans enke Aikaterini Stamatelaki, der førte til Luxembourg. Her fik en anden kvinde i fjor domstolen med på en enorm grænseflytning i spørgsmålet om patientrettigheder og ventetider. Det var i en sag om fortolkning af forordningen om arbejstagernes sociale sikring i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed. Forordning 1408/1971.

 

Lignende sag fra 2006

En britisk kvinde, Yvonne Watts, tog over Kanalen og fik gennemført en hofteoperation i Lille, Frankrig. EF-domstolen fastslår, at det britiske sundhedsvæsen er forpligtet til at betale. Operationen/tjenesteydelsen kan ikke begrænses til udførelse i et enkelt land, hvis ydelsen ikke kan leveres. Sagt på en anden måde: EF-domstolen fastslog i 2006, at en såkaldt behandlingsgaranti ikke er nok, hvis behandlingsgarantien ligger efter det lægeligt begrundede tidspunkt for operation/behandling.

Pressemeddelelsen i denne sag findes på dansk her. Der er link til selve dommen.

Et spørgsmål og svar i Folketinget udlægger dommens rækkevidde her.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.