Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

02.07.08 Klar til politisk opgør om patienters behandling i udlandet

03. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Af Peder Munch Hansen

Et nyt opgør mellem EU-kommissionen, ministrene i Rådet og medlemmerne af Europa-Parlamentet er på vej, efter EU-kommissionen i dag spillede ud med et allerede omdiskuteret forslag til patienters frie valg af sygehus i EU og adgang til sundhedspleje. Forslaget har ligget i støbeskeen i adskillige måneder, er ændret flere gange på grund af kritik af ikke mindst socialdemokrater i EU, og blev først vedtaget af kommissærerne i EU-kommissionen i dag i forbindelse med udspil til en ny social dagsorden i EU.

Sundhedskommissær Androulla Vassiliou lagde ved præsentationen på et pressemøde i Bruxelles da også vægt på, at det er patienternes rettigheder, der først og fremmest er i højsædet med forslaget, og at det ikke er et spørgsmål om at liberalisere sundhedssektoren i EU, men sikre, at patienter er klar over de rettigheder, de har til at blive behandlet i andre lande.

- Formålet med dette forslag er at tydeliggøre, hvordan patienter kan gøre brug af deres ret til grænseoverskridende sundhedsydelser, samtidig med at der skabes større retssikkerhed for medlemsstaterne og sundhedstjenesteyderne. Det giver garanti for sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed i hele EU og fremmer samarbejdet mellem forskellige sundhedssystemer med henblik på forbedret adgang til specialiseret behandling, sagde Androulla Vassiliou.

Fra både faglig og politisk side mødte forslaget dog straks modstand. Den europæiske faglige for de offentligt ansatte, EPSU, tordnede direkte mod forslaget, der blev beskyldt for ikke at handle om patienters rettigheder og det frie valg af behandling i andre lande, men et forslag, der i første række hjælper med at liberalisere sundhedsvæsenerne i EU-landene, øge konkurrencen mellem hospitaler og give de bedre stillede muligheder for den behandling, som almindelige borgere ikke har råd til.

EPSU’s generalsekretær, Carola Fischbach-Pyttel, sagde efter offentliggørelsen, at det var sort humor, at Kommissionen valgte at offentliggøre forslaget blot to dage før den amerikanske nationaldag.

- Der er 48 millioner amerikanere, der ikke har råd til en sundhedsforsikring. Kommissionen ønsker at tillade de samme profitmotiver i EU som i det amerikanske sundhedsvæsen, sagde Carola Fischbach-Pyttel.


Kun tilbagebetaling af prisen

Androulla Vassiliou kendte godt kritikken af forslaget, men påpegede, at det ikke handler om at privatisere sundhedsvæsener. Det handler heller ikke om at give borgerne muligheder for at få den behandling, de ikke kan få i hjemlandet.

De enkelte lande har ret til kun at godkende den behandling, som de selv tilbyder. Giver et land ikke støtte til behandlinger hos kiropraktikere eller støtte til tandbehandlinger, behøver de ikke at betale for den type behandlinger, som landets borgere tager til andre lande for at få udført.

Kommissæren understregede også, at borgere ikke kan lad sig behandle på dyre hospitaler i udlandet og forvente, at hjemlandet refunderer hele beløbet. Hjemlandet behøver kun at betale, hvad en behandling eller operation koster i hjemlandet.

Direktivet lægger ikke op til at harmonisere sundhedstjenesterne, understregede hun. Men det lagde op til, at sundhedsvæsenerne samarbejdede, og at patienterne vidste, hvor de kunne blive behandlet og til hvilken pris.

- Det er oplysningerne, der er det vigtige. Sundhedsvæsenerne skal oplyse om muligheder for behandling og kvaliteten. Det skal også være klart, hvilket ansvar sygehuse har, og hvilke muligheder patienter har for at klage over behandlingen, sagde Androulla Vassiliou.


Lige muligheder for behandling

Socialdemokraternes medlem af Europa-Parlamentet Christel Schaldemose hører til dem, der frygter, at det frie valg trækker skattekroner ud af landet. Hvis patienter på venteliste i Danmark tager til udlandet, vil det offentlige få større udgifter, fordi regningen for behandlingerne skal betales.

- Udgangspunktet må og skal være, at det er det danske sundhedsvæsen – og dermed politikerne i Danmark – som skal løse danskernes problemer og ikke markedskræfterne, siger Christel Schaldemose.

Hun finder det helt afgørende, at folk ikke bare kan rejse til et andet land og blive behandlet, men at behandlingen skal godkendes af de danske myndigheder, før folk rejser og bagefter sender regningen til de danske myndigheder.

Androulla Vassilou erkendte, at der kunne være problemer for landene, hvis de pludselig blev mødt med store ekstra udgifter til sundhedsvæsenet. Men udgangspunktet var, at de såkaldte forhåndsgodkendelser var en undtagelse. Kun hvis landene havde gode argumenter og kunne bevise deres problemer, kunne de indføre regler om forhåndsgodkendelser.

Både EPSU og Christel Schaldemose finder også, at forslaget åbner for, at de bedrestillede kan lade sig behandle, hvor de ønsker det, mens de fattige ikke kan. På pressemødet i Kommissionen fik kommissæren spørgsmålet, om det ikke var umuligt for bulgarere eller polakker at rejse til et andet land og blive behandlet, fordi de blot fik tilbage, hvad behandlingen ville koste i deres eget land.

Androulla Vassilou afviste, at det var tilfældet. En polak i grænseområdet til Tyskland ville med fordel lade sig operere i Tyskland, fordi det var tæt ved hjemmet.

- Det ville koste dyrt at skulle tage til Warszawa og få operationen udført, mente hun.

På spørgsmålet, om Kommissionen havde foretaget alle sådanne beregninger, svarede hun undvigende, men fastholdt, at forslaget ikke førte til nogen forskelsbehandling mellem rige og fattige.


Gode og dårlige hospitaler

Kommissæren mente, at det var helt afgørende, at folk vidste, hvad de kunne forvente af den behandling, de ville få. Der skulle være oplysninger om, hvor gode hospitalerne var i de enkelte lande. Det var dermed op til myndighederne at ligge inde med sådanne oplysninger, der skulle være tilgængelige for borgere i andre lande.

Netop det forhold bekymrer formanden for de yngre læger i Region Sjælland. Til regionens EU-portal siger formanden, Bue Juvik, at det allerede kræver store ressourcer at lave de danske point-systemer, og at det er meget tilfældigt, hvad man måler. Man tæller håndvaske og den slags.

- Når man ser, hvor svært det har været at lavet et kvalitetssystem i Danmark, så virker det som en meget stor udfordring at lave et fælles points-system på tværs af kulturer og lægefaglige traditioner på europæisk plan. Man risikerer, at man på sygehusene skal bruge mere tid på at registrere det, man laver, end på at lave det, siger Bue Juvik til portalen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.