Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

16.12.08 Ministre kritiserer forslag for patienters frie valg

16. Dec. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

EU-kommissær Androula Vassiliou hørte på megen kritik, da EU-landenes sundhedsministre i dag i Bruxelles diskuterede det forslag til bevægelighed for patienter, som Kommissionen efter kritik sendte ud den 2. juli i en allerede fortyndet udgave. Kommissæren erkendte da også efter diskussionen, at det måtte ændres mere. Hun frygtede, at patienterne fik færre muligheder end i dag for at blive behandlet i et andet land.

- Men vi trækker ikke forslaget tilbage, sagde Androula Vassiliou.

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen var i modsætning til kommissæren tilfreds med diskussionen.

- Det trækker i den rigtige retning, sagde ministeren efter mødet.

Kritikken af Kommissionens forslag kom fra en række lande, der fandt, at der var for meget indre marked i forslaget. Det gik for vidt og længere end nødvendigt for blot at rette et reglerne ind efter de domme, der er kommet fra EF-domstolen om, at patienter har ret til behandling i et andet land.

Den tyske minister, Ulla Schmidt, lagde for med krav om, at lande havde ret til at kræve forhåndsgodkendelser, før patienter rejste til et andet land for at blive behandlet. Hun fik støtte fra en række lande til det krav. Også Jakob Axel Nielsen mente, at det var en klar betingelse for at åbne det frie valg, at landene havde hånd i hanke med, hvem der rejste.

- Vi må have serveretten, sagde han og påpegede, at et land også må have ret til at sige nej til en tilstrømning, hvis det medfører, at danske patienter får længere ventelister.

Hollands Abraham Klink fandt, at udviklingen ikke måtte blive sådan, at hensynet til de udenlandske patienter ramte hjemlandets. Det, at man skal tage hensyn til en lille gruppe, der kan få glæde af nye rettigheder, må ikke ramme de mange, der er afhængige af et ordentligt sygehusvæsen derhjemme. Derfor så han også forhåndsgodkendelser som en nødvendighed.

Luxembourgs sundhedsminister, Mars Di Bartolomeo, sagde lige ud, at forslaget var uacceptabelt trods forbedringer, som det franske formandskab var kommet med. Det greb stadig ind i den nationale kompetence. Han afviste, at forhåndstilladelser betød, at landene bare kunne afvise at sende patienter til andre lande eller modtage patienter.

- Men vore systemer er for det store flertal, der bor i landene, sagde han og fastholdt, at den nationale kompetence skulle bevares, og at rettighederne for patienters mobilitet skulle gøres klarere.


Problemer med forsikringsselskaber

Både Tyskland og Belgien har en voksende privat sektor inden for hospitalsvæsenet og plejen. Begge landes ministre talte stærkt for, at der blev styr på den pleje, som kunne komme på tale i forbindelse med indlæggelser. Der måtte ikke blive tale om lange plejeophold.

Den belgiske minister, tidligere beskæftigelses- og socialminister og vicepremierminister Laurette Onkelinx, pegede samtidig på forsikringsselskabernes magt. Det var nødvendigt at se på, at de ikke indgik aftaler om, at patienter blev behandlet på bestemte sygehuse.

- Forsikringsselskaberne er ikke med i forslaget, sagde Laurette Onkelinx.

Hun frygtede også, at det kunne gå ud over det hjemlige sygehusvæsen, hvis det var sådan, at patienter begyndte at rejse til et andet land for at få en bedre behandling. Andre ministre sagde tilsvarende, at der kunne opstå specielle sygehuse for specielle behandlinger, og at det kunne ødelægge udviklingen i andre lande, der ikke kom med i udviklingen.

Næsten samtlige ministre var ind på de beløb, som landene skulle refundere, når borgere blev behandlet i et andet land. Der er bred enighed om, at de kun vil refundere det, som de skulle ud med, hvis patienten blev behandlet derhjemme.

Cyperns minister pegede på, at landet årligt modtog et antal turister, der var fem gange så stort som befolkningen på Cypern. Det gav i forvejen problemer for sygehusvæsenet fordi folk kom til skade under deres ophold. Derfor fandt også han det afgørende, at der ikke kunne blive tale om lange plejeophold.

Både den franske rådsformand, Roselyne Barchelot, og kommissær Androula Vassiliou understregede, at de nu ventede på udspillet fra EU-kommissionen, der er i gang med sin behandling af forslaget.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.