Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

19.01.11 Patienter får begrænset ret til behandling i udlandet

20. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Patienter får i fremtiden ret til at blive behandlet i andre lande. Efter års uenighed er sundhedsministrene og nu også Europa-Parlamentet enige om regler, der skaber klarhed over patienters ret til at blive behandlet i et andet EU-land. Parlamentet stemte i dag for et kompromis med ministrene, der giver patienter rettigheder. Men kompromiset går imod det åbne marked for sygehusbehandling, der lå i EU-Kommissionens oprindelige forslag og skabte røre både i EU-lande og Europa-Parlamentet.

Et af de største spørgsmål var, om landene kunne kræve, at patienter fik godkendt en behandling, før de rejste til at andet land og ville have hjemlandet til at betale. Både den danske regering, regionerne og danske Europa-Parlamentarikere er tilfredse med, at det ikke blev åbnet for et egentligt frit marked på sundhedstjenester. Lande kan kræve forhåndsgodkendelser og også, at hovedreglen er, at de bliver behandlet i hjemlandet, hvis det er muligt og inden for en rimelig tid.

Det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Christel Schaldemose hører til dem, der længe var imod forslaget om et frit sygehusvalg over grænser. Hun er tilfreds med det endelige kompromis, og at der åbnes op, men ikke for et markedsorienteret sygehusvæsen over grænser.

- Kan sundhedsvæsnet i Danmark for eksempel ikke tilbyde Hr. Larsen et nyt korsbånd inden for en rimelig tidsfrist, så har han ret til at få pengene med til Tyskland, England eller et helt tredje sted, hvor der er hospitaler med plads og ekspertise, siger Christel Schaldemose.


Pengene må ikke fosse ud af statens kasse

Hun kæmpede for, at det netop blev fastslået, at det kun var, hvis landet ikke kunne klare opgaven, at der blev åbnet op. Nu får de danske myndigheder en interesse i at sørge for et ordentligt behandlingssystem.

- For mig har det været altafgørende også at gøre noget for patienterne hjemme i Danmark. Hvis et stort antal syge ukritisk får lov at rejse ud, vil kronerne fosse ud af sundhedsvæsnets kasse. Men netop dét har vi socialdemokrater fået afværget. Landene har nemlig mulighed for at sige nej til at sende folk ud, hvis de selv kan tilbyde behandling inden for et vist tidsrum. Det vil tvinge sundhedsvæsnet i Danmark til at oppe sig, så det kan holde patienterne og fagligheden på dansk jord. Det er bestemt godt nyt for danske patienter, forklarer Christel Schaldemose.

Også SF’s Margrete Auken er tilfreds med, at åbningen ikke fører til, at pengene nu fosser ud af statens lommer og direkte ned i de udenlandske sygehuses kasser.

- Kommissionen lagde oprindeligt op til et fælles europæisk sundhedssystem helt baseret på markedsprincipper, men det fik vi heldigvis afværget. Sundhed er et nationalt anliggende, og EU skal ikke presse en fælles model ned over 27 lande, siger Margrete Auken.

- Det er vigtigt, at behandling af syge ikke reduceres til en vare på et frit marked. Det skal være forankret i et stærkt og kompetent offentligt sygehusvæsen. Det nye direktiv fastsætter patienternes rettigheder og forbedrer deres muligheder for at få en effektiv behandling. Ikke mindst når det gælder behandling af mere sjældne sygdomme. Men det er ikke et fripas til at slække på de nationale sundhedssystemer, siger Margrete Auken.

Direktivet fastslår, at det skal være muligt for patienter at få oplysninger om, hvilke muligheder for behandling der er i andre lande. Det giver også friere muligheder for behandling af sygdomme, der ikke kræver egentlig indlæggelse.

De 27 landes ministre skal stadig vedtage det endelige kompromis. Derefter får landene 30 måneder til at gennemføre reglerne.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.