Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

10.01.09 EU-grønbog og høring om personalemanglen i sundhedssektoren

10. Jan. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den kommende mangel på personale i sundhedssektoren er ikke kun et dansk problem, men vil ramme EU-lande generelt, fremgår det af en grønbog, som EU-kommissionen lagde frem den 10. december 2008. Grønbogen synliggør nogle af de vigtige personalemæssige udfordringer for EU-landenes sundhedssektor, som udviklingen i befolkningens sammensætning giver.

Kommissionen peger i grønbogen især på problemet med en aldrende befolkning og et aldrende sundhedspersonale i Europa, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at antallet af unge, som tager arbejde i sundhedssektoren, ikke er tilstrækkeligt til at erstatte de medarbejdere, som forlader sundhedsvæsenet.

Det offentlige sundhedsvæsen er ikke tilstrækkeligt tillokkende blandt de yngre. Folketingets EU-konsulent har skrevet et notat om grønbogen og peger også på, at ansatte i sundhedssektoren flytter fra fattige til rige lande. Men Kommissionen ønsker alligevel en større mobilitet og blandt andet bedre sprogkurser. En større indsats på uddannelsesområdet er dog et hovedelement i Kommissionens forslag.

Grønbogen er som andre grønbøger grundlaget for en offentlig høring. EU-kommissionen opfordrer alle interesserede organisationer til at indsende høringssvar om de emner, der behandles i grønbogen, senest den 31. marts 2009, til følgende email-adresse: SANCO-health-workforce@ec.europa.eu.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.