Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.11.07 EU-kommissionens sundhedsudspil klar den 19. december

26. Nov. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionens ansvarlige for sundhedspolitik, Markos Kyprianou, er klar med et forslag til et direktiv, der skal tydeliggøre, hvornår og under hvilke betingelser patienter kan kræve, at et hjemland betaler for en sygdomsbehandling i udlandet.

Kommissionen har tidligere været tilbageholdende med at fortælle om, hvilken form for udspil den ville komme med, Nu bebudes et direktiv-forslag, som Kommissionens agter at spille ud med på mødet onsdag den 19. december. Samtidig ventes nye oplæg i form af Meddelelse fra Kommissionen. Fagligt.eu har tidligere omtalt den sundhedspolitiske debat og de høringsprocesser, der leder frem til forslagene den 19. december.

Omtalen med flere links findes her.

Den korte tilgang til forslagene findes som hovedpunkter i den tale, som kommissær Kyprianou holdt den 5. oktober 2007:

  • Behov for at fjerne uklarheder om anvendelse af EU-lovgivning
  • Behov for at hjælpe de enkelte lande til at styrke deres sundhedsapparater
  • Behov for klar information for patientrettigheder, når patienter ønsker at blive behandlet udenlands.
  • Behov for klarhed over og oplysning ombehandlingsmuligheder ude.
  • Behov for ansvarsfordeling ved fejlbehandling eventuelt i form af en obligatorisk forsikringsordning.
  • Samarbejde om sundhedsteknologi
  • Best pratice-samarbejde om udnyttelse af fondsmidler på sundhedsområdet samt om planlægning og udbud i grænseområderne.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.