Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

08.05.07 Skarpt opgør om sundhed

08. May. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet gør klar til et nyt skarpt opgør om service og velfærd, efter parlamentets udvalg for det indre marked tirsdag beklagede, at sundhedstjenester ikke blev en del af det omdiskuterede servicedirektiv. Forslaget gik kun igennem med et svagt flertal. Nu bliver det hele Europa-Parlamentet, der får det ømfindtlige spørgsmål på bordet.

- Og her tror jeg ikke, det går igennem. Heldigvis, siger Socialdemokraternes medlem af udvalget, Christel Schaldemose.

Hun finder det forkert, at udvalget overhovedet tog fat på spørgsmålet om at få sundhedstjenester ind i servicedirektivet. Udvalgets opgave var udelukkende at se på, hvilke følger det har, at sundhedstjenester ikke kom med i direktivet om tjenester i det indre marked.

Det svenske medlem af den konservative-kristelige gruppe i parlamentet Charlotte Cederschiöld er til gengæld tilfreds med, at et flertal i komiteen bekræftede en tidligere position fra udvalget og ønskede, at sundhed blev en del af direktivet for tjenesteydelser, og der dermed blev et frit marked for sundhed, så patienter kunne blive behandlet i andre lande.

Christel Schaldemose og socialistgruppen er ikke imod, at patienter kan blive behandlet i et andet land, hvis de ønsker det. På den baggrund støtter hun også, at der bliver et direktiv om sundhedstjenesten. For der må være regler for behandlingen i et andet land, sikkerhed for patienterne, hvis noget går galt, og samtidig regler for de betalinger, hjemlandets sundhedssystemer kan komme til at betale.

- Men sundhedstjenester er ikke som rengøring. Det er ikke en almindelig vare, og der må derfor gælde andre regler end i servivedirektivet, siger Christel Schaldemose.

Det er da også netop sådanne spørgsmål, der især tages op i den betænkning, som udvalget vedtog, og som nu kommer op i det samlede parlament.

Christel Schaldemose påpeger, at der i dag er en række problemer med behandling i andre lande, der kræver en afklaring. EF-domstolen har lagt en linje i nogle spørgsmål og blandt andet slået fast, at patienter kan blive behandlet i andre lande. Men der er stadig uafklarede spørgsmål, som hvad de hjemlige sundhedstjenester skal godtgøre.

- Det må ikke være sådan, at folk får en kæmperegning, fordi de ikke vidste, at de ikke måtte få enestue, fjernsyn på værelset osv. Der må være klare regler også for efterbehandling. Et direktiv vil gøre det lettere for både patienterne og myndighederne, siger Christel Schaldemose.

Hun peger også på, at der også må være regler for reklame. Patienter er ofte i en situation, hvor de er lette at overtale til en speciel behandling.

- Vi har regler for reklamering for medicin. Vi må have noget tilsvarende for sundhedstjenesterne, siger hun.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.