Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

26.01.11 Offentlige sektor på retur – MEP’ere advarer mod ulighed

26. Jan. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

De offentligt ansatte i EU hører til dem, der er mest udsatte for fyringer i den økonomiske krises efterår. Dublin-instituttets overvågninger af omstruktureringer opgør i sin nye kvartalsoversigt, ERM, at der fra oktober til januar blev opgjort 304 sager med større omlægninger i virksomheder. I 172 tilfælde var der tale om tab af job, og her vejer den offentlige sektor tungt.

Samlet førte omlægningerne til 88.000 tabte arbejdspladser. Heraf tegnede den offentlige administration sig for 23.000 nedskæringer, mens social- og sundhedssektoren mistede 6.126 arbejdspladser og byggesektoren 6.045 job.

Netop nedskæringerne inden for sundhedssektoren bekymrer medlemmer af Europa-Parlamentet. Et udvalg, der blandt andet behandler sundhedssektoren, advarede i går mod de følger, som nedskæringer på sundhedsområdet kan have for uligheden i EU.

Udvalget peger på, at de lavt uddannede og lavtlønnede både er mere syge end de bedrestillede og også dør tidligere end andre. Det hedder netop, at krisen kan føre til, at støtten til folkesundheden og sundhedsydelser bliver ramt, mens behovene reelt stiger under krisen. Medlemslandene opfordres til at følge med i den sociale virkning af krisen.

Børn er særligt udsatte. Udvalget opfordrer til, at medlemsstaterne gør noget for at sikre sunde levevilkår for dem og herunder også øger indsatsen for at give gravide og forældre bedre vilkår.

Udvalget peger på, at det er afgørende at forbedre sundhedsplejen og reducere ulighederne mellem de forskellige sociale grupper i samfundet. De mål nås imidlertid kun ved at øge de offentlige udgifter til sundhedsplejen.

Usikre job endnu mere usikre under krisen

ERM viser, at netop kriseramte lande skærer hårdt i budgetterne, og at udviklingen fra tidligere kvartaler fortsætter. Irlands Health Service Executive melder om 5.000 tabte job, og i Frankrig sker der tilsvarende store nedskæringer. Det offentlige hospital i Meaux stryger i år 12 procent af personalet fra lønningslisten.

Som andre undersøgelser også viser, så fører nogle afskedigelser og omlægninger til, at der i den anden ende ansættes folk på tidsbestemte kontrakter. Men den viser også, at folk, der var på de tidsbestemte kontrakter, nu ryger ud. Det sker blandt andet i den hollandske offentlige administration UWV, der tager sig af arbejdsløse og handicappede. De kommende 2 ½ år vil der ske 2.300 fyringer. Folk, der siden 2009 blev ansat på kontrakter til at tage sig af øgede opgaver under krisen, ryger først ud. UWV har samtidig meddelt, at der vil ske yderligere nedskæringer i de kommende år.

I Frankrig får 1.800 ansatte på tidsbestemte kontrakter ikke forlænget ansættelserne i den offentlige arbejdsformidling Pôle Emploi, og andre 300 job bliver slettet ved naturlig afgang.pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.