Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

22.08.07 Danmark puster igen liv i EU's miljøgaranti

22. Aug. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Danmark er på ny parat til at bruge EU-traktatens såkaldte ”miljøgaranti” der giver et EU-land mulighed for at opretholde et velbegrundet højt beskyttelsesniveau på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Det er forbrugerminister Carina Christensen, (K) der nu meddeler EU-kommissionen, at Danmark ikke vil efterleve den nye EU-lovgivning for anvendelsen af nitritter i fødevarer, fordi man finder den tilladte mængde for høj.

Danmark har strammere regler for brugen af tilsætningsstoffet nitrit i kød end resten af EU-landene. Retten til de strammere regler blev vundet ved en sag ved EF-domstolen i den såkaldte madsminkesag i 2003.

EU-landene vedtog derfor nye og strammere regler i fjor, men de er ikke stramme nok, mener Danmark, som vil fastholde de nuværende danske regler og derfor igen vil bruge miljøgarantien.

Nitrit bruges som konserveringsmiddel i kødvarer for at hindre den meget alvorlige bakterie Clostridium botulinum, der kan give botulisme/pølseforgiftning, som mennesker kan dø af. Nitrit kan imidlertid også danne kræftfremkaldende nitrosaminer, og derfor bør det bruges i mindst mulige mængder. Sådan lyder den videnskabelige vurdering, som Danmark bygger sine regler på, og som er anerkendt ved EF-Domstolen.

”Jeg ser ingen som helst grund til, at vi skal tillade mere nitrit i kødvarer, der sælges til danske forbrugere. Der er gode videnskabelige grunde til de grænseværdier, vi har. Der er ingen danskere, som er blevet syge med botulisme i kød de sidste mange år, så hvorfor øge risikoen for de kræftfremkaldende stoffer”, siger familie- og forbrugerminister Carina Christensen i en pressemeddelelse fra ministeriet.

De nye EU-regler lever efter Danmarks opfattelse ikke fuldt ud op til den videnskabelige rådgivning fra EU's videnskabelige ekspertpanel, EFSA.

Danmark har derfor meddelt Europa-Kommissionen, at man ikke agter at implementere de nye EU-regler for nitrit, som findes i ”Diversedirektivet” og derfor vil påberåbe sig miljøgarantien i EU-lovgivningen for at fastholde de danske regler.

Miljøgarantien giver under visse omstændigheder medlemsstaterne mulighed for at opretholde nationale regler af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og sundhed m.m., selv om der er vedtaget EU-harmoniseringsregler om det indre marked.

Miljøgarantien har gennem årene været meget omdiskuteret. Kritikken har generelt gået på, at miljøgarantiens muligheder for det enkelte land blev stærkt overdrevet, da EF-pakken i 1986 var til folkeafstemning. Derfor var den danske sejr ved EF-domstolen i madsminkesagen afprincipiel betydning fordi miljøgarantiens område ikke alene er tilsætningsstoffer i fødevarer, men hele miljø- og arbejdsmiljøområdet.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.