Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

28.11.08 EU-kommissionen åbner høring om kollektive forbruger-søgsmål

28. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kunder kan blive snøret, når de køber ind. Mange kunder kan blive snydt på samme vis af den samme sælger eller udbyder, og når det sker, skal det være nemmere for kunderne at slå sig sammen i et fælles søgsmål mod synderen.

Store sagsomkostninger for den enkelte holder mange fra at sagsøge firmaer. Ofte drejer det sig om nogle få hundrede kroner, en kunde er snydt for, og så gider han eller hun ikke alt det besvær med at føre sag. Dermed slipper nogle virksomheder meget ofte alt for nemt fra at have leveret noget møg. De bliver aldrig draget til ansvar.

Den tanke har gennem længere tid optaget EU-kommissionens ansvarlige for forbrugerpolitik, Meglena Kuneva. Hun har nu fremlagt et oplæg til debat om særlige kollektive søgsmål, der er strikket sammen af mere eller mindre sammenhængende forbrugergrupper, der alle står med det samme problem i forhold til en stor modpart.

I en pressemeddelelse fra EU-kommissionen om kollektivt søgsmål hedder det, at det gælder om at gøre det lettere for forbrugere at anlægge sag i situationer, hvor et stort antal forbrugere har lidt skade gennem en enkelt erhvervsdrivendes praksis i strid med forbrugerlovgivningen.

En overtrædelse af forbrugerreglerne kunne f.eks. være at kræve for mange penge af kunden – gennem skjulte gebyrer eller overfakturering – vildledende reklame på internettet eller undladelse af at give obligatoriske oplysninger om finansielle produkter. Denne type illegal praksis kan, hvis et stort antal forbrugere kommer ud for den, påføre dem væsentlig skade, udgøre illoyal konkurrence og forvride markederne.

I grønbogen påvises det, at forbrugerne støder på hindringer med hensyn til adgang, effektivitet og økonomisk overkommelighed, når de ønsker at udnytte klagemulighederne, ligesom der i grønbogen angives forskellige muligheder for at fjerne de påviste huller. De løsninger, der beskrives i grønbogen, har til formål at sikre, at forbrugere, der er ofre for ulovlig handelspraksis, kan få erstatning for deres tab og samtidig undgå ubegrundede krav.

Ifølge EU-kommissionens nyhedsbrev er der lavet en undersøgelse, der siger, at omkring halvdelen af forbrugerne opgiver uden videre, når det gælder strid om beløb på under 1500 kroner. Derfor skitserer Grønbogen forskellige muligheder - fra frivillige nationale ordninger til bindende juridiske procedurer i alle EU-lande. Chefkonsulent i Forbrugerrådet, Benedicte Federspiel, er ikke i tvivl om, hvad Forbrugerrådet foretrækker.

- Man er nødt til at lave bindende juridiske procedurer, ellers kan de brodne kar bare vige udenom, siger Benedicte Federspiel.


Hun mener, at grønbogen kan møde hård modstand i erhvervslivet, der frygter amerikanske tilstande med massesagsanlæg for de mindste og mystiske ting. Men frygten er ubegrundet.

- Europæiske retssystemer er slet ikke som det amerikanske. Desuden springer folk jo heller ikke op for at føre retssager i de 13 EU-lande, hvor gruppesøgsmål allerede er en mulighed. Frem for alt er gruppesøgsmål ikke noget problem for virksomheder, der har rent mel i posen.

Kommissionen lægger op til debat og høring i form af en grønbog. Det er tanken, at enhver kan deltage og svare Kommissionen senest den 1. marts 2009 med en mail til: Sanco-consumer-collective-redress@ec.europa.eu

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.