Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

21.03.11 Fremgang for EU’s indre marked – Italien bagud

21. Mar. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det går fremad med at omsætte EU-direktiver, så de gælder i landene. I gennemsnit er de nu oppe på målet om, at kun en procent af direktiverne ikke er omsat til tiden. Ikke kun går det fremad med at omsætte direktiverne til tiden, men lande, der er bagud, har sat tempoet op. Den ekstra tid, de har brug for til at omsætte EU-regler til danske, er nedsat med 40 procent.

Kommissæren for det indre marked, Michel Barnier, er da også tilfreds med udviklingen. Den viser efter hans opfattelse, at der er en stigende bevidsthed om, at Europa har brug for et indre marked, der fungerer.

- Jeg er glad for at kunne konstatere, at regeringerne til trods for de nuværende økonomiske problemer fortsat bestræber sig på at overholde fristerne for at indføre reglerne for det indre marked i den nationale lovgivning. Selv de lande, der er hårdest ramt af krisen, har ikke grebet til protektionisme, men har opretholdt reglerne for det indre marked, udtaler Michel Barnier på baggrund af en ny resultattavle for det indre marked.

Antallet af EU-lande, der har nået målet med højst at være en procent bagud med gennemførelserne, er steget fra 18 til 20 lande. Men der er store forskelle mellem landene.

Syv EU-lande ligger over gennemførelsesmålet på en procent. Det er Østrig, Tjekkiet, Estland, Cypern, Ungarn, Polen og Italien.

Italien har fordoblet gennemførelsesunderskuddet fra 1,1 til 2,1 procent og har nu det største gennemførelsesefterslæb af alle de 27 EU-lande.

Italien er også sammen med Grækenland og Spanien de lande, der tegner sig for flest sager om traktatbrud.

Der er åbnet ikke færre end 100 sager mod Italien, 93 mod Spanien og Grækenland og 90 mod Belgien, mens der kun er 23 sager mod Danmark og 14 mod Cypern.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.