Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Udspil fra EU-kommissionen om fonde møder kritik

29. Apr. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen spillede i dag ud med en pakke af forslag, der griber ind over for den måde, ledere af hedge fonde og kapitalfonde har ageret på de finansielle markeder. Men udspillene møder straks kritik for at være for slappe og ikke gribe ind til benet. Det er ikke nok at begrænse lederne af fondenes magt. Også fondene må reguleres, lyder kritikken.

EU-kommissær Charlie McCreevy afviste imidlertid på et pressemøde i Bruxelles efter vedtagelsen af pakken, at der er behov for at gribe ind over for selve fondene. Han påpegede, at de generelle angreb på især hedge fonde var uberettigede, fordi det ikke var selve fondene, der var skyld i den finansielle krise. Tværtimod var kapitalfonde vigtige netop i en tid, hvor de almindelige banker holder igen med at låne penge ud.

Men den irske EU-kommissær erkendte, at der var problemer med deres ledelse og de former for høje lønninger, som lederne tildelte sig selv uden om aktionærerne. Derfor var det ledelsen af fondene, Kommissionen ønskede større kontrol med og ikke indgreb over for fondene.

Men det er ikke nok, lød kritikken fra det europæiske socialdemokratiske parti og dets leder, Poul Nyrup Rasmussen, lederen af den socialistiske gruppe, Martin Schultz ,og formanden for den økonomiske og monetære komite, Pervenche Berès allerede før Kommissionen vedtog pakken. På baggrund af Kommissionens forslag sendte de et brev til EU-kommissionens formand, José Manuel Barroso, hvori de angreb pakken for at være fuld af huller og blandt andet pegede på, at det kun var ledere af store fonde, der ville blive omfattet af reglerne.

De tre socialister kritiserede dog skarpest, at selve de såkaldte hedge fonde og kapitalfonde ikke blev reguleret, men kun forholdene for deres ledere. I brevet hed det, at det var med til at gøre forslagene værdiløse.


 

Kommissionen rettede i udkast

I de endelige udspil ændrede den samlede EU-kommission da også i de første forslag fra Charlie McCreevy. Han sagde på pressemødet i dag, at Kommissionen nu skelnede mellem fondene, så de med størst risiko for investorer fik en tærskel på 100 millioner euro. Ledere af hedge fonde med værdier på over det beløb blev dækket af reglerne.

Kommissæren fremhævede dog igen, at hedge fondene ikke var skyld i den nuværende krise. Men han erkendte, at de kunne rumme en vis risiko for det finansielle system. Derfor foreslår Kommissionen nu, at lederne bliver registreret, og at deres aktiviteter bliver overvåget og kontrolleret og herunder også den indflydelse, de får på virksomhederne og udviklingen.

McCreevy, der har ansvaret for det indre marked i Kommissionen, lagde samtidig vægt på, at netop det indre marked skulle styrkes. Derfor var der ikke kun tale om en trussel om pisk til lederne. Der var også en gulerod forude. For var lederne af fondene godkendt og underlagt kontrol i et land, så kunne de med et EU-pas drive fonde i hele EU.

- Introduktionen af et ”Europæisk pas” vil være et vigtigt bidrag til den videre udvikling af det indre marked og til fordel for europæiske investorer, sagde Charlie McCreevy.

De private kapitalfonde er ikke så risikable som hedge fondene. De er mere almindelige finansielle investorer, og derfor er det kun lederne af de større fonde, der behøver samme kontrol som lederne af hedge fonde. Kommissionen satte grænsen ved fonde på over 500 millioner euro.

Det er netop et de af punkter, hvor Kommissionen ændrede de første forslag. Tidligere var der ikke en skelnen mellem de forskellige fonde. Pervenche Berès finder, at socialisternes pres dermed bar en smule frugt. Men ikke nok. Hun siger, at det afgørende stadig er, at man ikke piller ved selve fondenes forhold, men det er lederne, der er i centrum.

- Hedge fondene har en ansvarlighed i forhold til stabiliteten på de finansielle markeder. Vi har i adskillige måneder plæderet for, at der bliver rammer omkring deres aktiviteter både på europæisk plan og generelt i verden, siger Pervenche Berès.


Kontrol med lønninger

Charlie McCreevy erkendte, at der kan være behov for reguleringer og tænkte her især på de fonde, der opererer fra fjerne områder - off shore. Men Kommissionen er ikke klar med egentlig lovgivning. Og det vil tage år at få regler gennem EU-systemet. Derfor kom Kommissionen i dag med henstillinger.

På længere sigt vil fonde fra 3-lande også have mulighed for at få et EU-pas.

Kommissæren fremhævede, at Kommissionen i spørgsmålet om ledernes lønninger både fulgte principper fra G20-mødet i starten af april og henstillinger fra EU-landenes økonomi- og finansministre.

I to henstillinger fra Kommissionen hedder det, at der skal være en sammenhæng mellem den almindelige løn til lederne og de andre former for aflønninger, de modtager.

Lederne skal også have været ansat en vis tid, før de kan få store godtgørelser ved fratrædelser. Grænsen er sat ved to år. Og Kommissionen vil samtidig undgå, at der udbetales store beløb, hvis lederne ikke har haft succes, men været fejltagelser.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.