Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU klar til at forhandle om kapitalfonde

18. May. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes økonomi- og finansministre er parate til at gribe ind over for den måde, de særlige hedge fonde og kapitalfonde bliver ledet. På et rådsmøde i Bruxelles i dag besluttede ministrene, at de går i forhandling med Europa-Parlamentet om at finde frem til detaljerne i det endelige kompromis.

Ministrene bakkede i store træk op bag EU-kommissionens forslag, der er en del af en større pakke , der skal føre til en strammere regulering af finansmarkederne. Forslaget er rettet mod de folk, der administrerer en lang række fonde og her især kapitalfondene og de særlige hedge fonde. Ministrene er enige om, at der skal være en overvågning af de risici, som investorer møder, når de investerer i de alternative fonde. Lederne skal godkendes af en myndighed i et land. Er de godkendt her, kan de til gengæld drive deres virksomhed i alle medlemslandene.

Investorer har dog krav på at vide, hvilken investeringspolitik fondene arbejder ud fra. Politikken skal beskrives. Ministrene lægger også op til at begrænse risikable metoder for investeringer, hvor de for eksempel sker via gældsættelse.

Konklusionerne fra rådsmødet lægger også vægt på forslag om, at ledere af fonde, der får en kontrollerende indflydelse, bliver stillet over for særlige krav. Det gælder også i forbindelse med overtagelser, hvor forslaget lægger op til større åbenhed.

Britisk pres

Især britiske fonde har presset på for ikke at få begrænsninger og har ønsket frie muligheder til at arbejde uden for EU. Ministrene lægger op til, at fondene får den mulighed, hvis de følger de væsentligste regler. På tilsvarende måde får fonde, der er registreret i lande uden for EU, ret til at operere i de 27 lande, hvis de følger visse spilleregler.

Det ventes, at Europa-Parlamentet stemmer om sin betænkning om fondene i juli. Det økonomiske udvalg lægger blandt andet op til, at der bliver åbenhed om de fonde fra lande uden for EU, der opererer i fællesskabet.

Formanden for det europæiske socialistparti, PES, Poul Nyrup Rasmussen, advarede i dag mod at slække på kravene til fondene. Poul Nyrup Rasmussen stod bag parlamentets arbejde om fondene i det tidligere parlament og talte mod fondene endnu inden, der kom en finansiel krise.

I dag sagde trak han en lige linje mellem de pensionister, der havde fået deres pensioner beskåret med 30 procent, og uansvarligheden blandt fondenes ledere. Han advarede mod et ideologisk pres fra de liberale i parlamentet for at slække på kravene til fondenes ledelse.

Mens Frankrig og Tyskland hører til fortalerne for en stram regulering, er der stadig modstand i Storbritannien. London tegner sig for hovedparten af fondene, der alene i EU anslås at råde over 300 milliarder dollar og globalt 1.500 milliarder dollar.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.