Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Europa-Parlamentet i skarpt opgør om fonde

01. Feb. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet slår formentlig alle rekorder, når et forslag til regler for alternative investeringsfonde kommer til debat. Over 1300 ændringsforslag til en rapport fra franskmanden Jean-Paul Gauzes trækker i alle retninger. Til EurActiv siger Jean-Paul Gauzes, at det ikke er et spørgsmål om at slække direktivet, selv om nogle ønsker det.

- Nogle ønsker at gå videre med direktivet, siger Jean-Paul Gauzès.

Kommissionens forslag er rettet mod dem, der står for de forskellige alternative investeringsfonde. Det er sådanne fonde, der er et alternativ til banker, men ofte er ude i mere spekulative investeringer end bankerne. Jean-Paul Gauzèz peger på, at nogle ønsker at gå videre og tage fat på selve fondene.

Andre finder, at der ikke er behov for større reguleringer, men at markedet skal passe sig selv. Jean-Paul Gauzèz, der er medlem af den borgerlige PPE-gruppe, sagde imidlertid allerede i december til Europa-Parlamentets egen hjemmeside, at der er behov for regulering.

- Det drejer sig om hedgefonde, ejendomsfonde og private kapitalfonde. Det er normalt kun institutionelle investorer, der har adgang til disse fonde - med andre ord: ikke folk som dig og mig. Men vi ønsker at regulere dem, fordi krisen har lært os, at alt på det finansielle område skal reguleres og overvåges, sagde Jean-Paul Gauzèz.

Forslaget giver blandt andet mulighed for, at der lægges et loft over, hvor stor de forskellige fondes gæld kan være. Diskussionen går nu blandt andet på kriterierne for grænserne for gælden.

Fondene skal også have en vis størrelse, før de bliver omfattet af direktivet. Er værdien på under 100 millioner euro (cirka 744 millioner kroner), er forvaltningen undtaget fra direktivet. Også her kan der ventes debat under arbejdet i Europa-Parlamentet.

Formålet med direktivet er desuden at skabe større gennemsigtighed med fondene.

Jean-Paul Gauzèz siger, at han også selv kommer med ændringsforslag til sin egen rapport.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.