Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-landes ledere lægger op til indgreb mod fonde

23. Feb. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Lederne af de største lande i EU erklærer nu de forskellige former for kapitalfonde krig. Både fondene og de skatteparadiser, der ofte huser dem, må indstille sig på reguleringer og større åbenhed. Gør de ikke det, skal de rammes af sanktioner.

Det var nogle af konklusionerne, da de seks økonomisk stærkeste EU-landes ledere i går i Berlin forberedte det kommende G20-topmøde om den økonomiske krise og søgte at få en fælles europæisk holdning til en ændring af den økonomiske verdensorden. Konklusionen fra mødet var klart den, at hedge fonde og andre kapitalfonde ikke kan leve i skjul, og at også skatteparadisernes tid må være forbi.

Den tyske kansler, Angela Merkel, der havde indbudt til mødet, sagde ifølge BBC, at lederne havde tilsluttet sig det synspunkt, at alle finansmarkeder, produkter og deltagere – og herunder både hedge fonde og de særlige rating agenturer, der vurderer kreditværdigheder – selvfølgelig skal være underlagt både overvågen og regulering.

Angela Merkel gik videre og fandt, at det nu var nødvendigt at finde frem til måder, de usamarbejdsvenlige deltagere på de finansielle markeder og skatteparadiserne kunne pålægges sanktioner, hvis de ikke ændrede adfærd.

- Det må gøres meget konkret, sagde hun ifølge BBC.

Den franske præsident, Nicolas Sarkozy, mente ifølge Le Figaro, at sanktioner må være nøglen til den nye internationale regulering af markederne.

- Det er nødvendigt, at vi udarbejder en liste over dem, der afviser et internationale samarbejde, sagde han til bladet.

Storbritanniens premierminister, Gordon Brown, fandt, at der må skabes en helt ny økonomi, der er opbygget ud fra de sundeste principper. Også Nicolas Sarkozy mente, at der var noget galt med tidsånden, og at kapitalismen måtte tilføres et nyt moralsk fundament.

Mødet i Berlin foreslår, at den internationale valutafond, IMF, og det finansielle stabilitetsforum, FSF, kommer til at stå for noget af overvågningen. FSF har i forvejen en sådan opgave. Fra Berlin hed det, at organisationen skulle komme med forslag før G20-mødet sammen med OECD og også den finansielle task force for handling, FATF, der følger udviklingen i sager om hvidvaskning og terrorpenge.

På G 20-mødet i London deltager fire EU-lande, Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien foruden blandt andre USA, Canada og Japan og de nye vækstøkonomier Kina, Indien og Brasilien.

G 20-landene kom i november med de første bud på, hvordan det internationale samarbejde kunne øges. Mødet i London den 2. april følger op på det. Nicolas Sarkozy understregede i går, at det var helt nødvendigt, at der kommer noget positivt ud af London-mødet.

Også EU-topmødet om tre uger kommer til at handle om den økonomiske krise. Udenrigsministrene har punktet på dagsordenen allerede i dag.

Udenrigsminister Per Stig Møller tog allerede spørgsmålet om krisen op i en kronik i Berlingske Tidende forrige søndag. Her skrev han helt på linje med Nicolas Sarkozy, at der er brug for en ny moral. Udenrigsministeren citerede en af den danske konservatismes fædre, Aksel Møller, der under 30’ernes krise skrev, at ”Hvor anerkendte etiske forskrifter eksisterer, er loven unødvendig.”

Per Stig Møller fortsætter: ”Finanskrisens uansvarlige omgang med andres penge og samfundets ve og vel viser desværre, at disse forskrifter ikke eksisterer, skønt netop disse måtte være forudsætningen for den liberalistiske deregulering.”
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.