Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

McCreevy afviser indgreb mod fonde

06. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

"Det er ikke godt nok, Mr. McCreevy. Men det er en start". Sådan kommenterede formanden for det europæiske socialdemokratiske parti, Poul Nyrup Rasmussen, en debat i Europa-Parlamentet med EU-kommissær Charlie McCreevy om den ny situation på de finansielle markeder og de særlige kapitalfonde og hedgefonde, der overtager en stadigt større del af erhvervslivet.

McCreevy, der i Kommissionen har ansvaret for det indre marked i EU, er en stærk tilhænger af markedskræfternes frie spil. Han afviste da også at give fondene skylden for den nylige krise på de finansielle markeder i verden og den stadige usikkerhed om fremtiden. Kommissæren fandt, at det var alt for tidligt at give nogen skylden og drage konklusioner.

- Det væsentlige er imidlertid, at hedge fondes fejltagelser ikke synes at have smittet af på det bredere finansielle system, sagde Charlie McCreevy, der mente, at systemerne dermed fungerede

Når Poul Nyrup Rasmussen alligevel fandt, at der var noget positivt i kommissærens udtalelser, skyldtes det, at McCreevy trods alt var opmærksom på, at ikke alt var, som det burde være.

- Jeg er meget glad for, at kommissær McCreevy nu er overbevist om, at der er behov for mere åbenhed, og jeg ser frem til forslag, der giver den, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Han pegede på behovet for en vis regulering af fondene, der i dag er bedre stillede end banker og andre almindelige finansielle institutioner, der er underlagt en række regler for oplysning og også skatteregler.

Den tidligere danske statsminister var også bekymret for lønmodtagernes penge i pensionskasser, da kasserne er med i de nye fondes spil. Også her mente Poul Nyrup Rasmussen at der var behov for spilleregler.


EØSUs udtalelse

Det samme fandt den økonomiske sektion i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. En betænkning om de finansielle markeder, der fik et overvældende støtte mandag og dermed også fra en række repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer i Europa, opfordrer Kommissionen til hurtigt at komme med udspil, der skærper kravene til informationer fra fondene om deres aktiviteter og også den måde, der stemmer på.

I den ny økonomiske verden deler fondene i nogle tilfælde aktierne op, så stemmeretten udlånes i en periode. På den måde er der forvirring om, hvem der ejer et firma eller en fond på afgørende tidspunkter. Det kan for eksempel have betydning, når fonde eller virksomheder køber andre op.

Betænkningen, der er skrevet af økonom i den belgiske socialistiske fagbevægelse, Olivier Derruine, lægger op til, at pensionsfonde får pligt til at sprede deres risici, så de ikke satser ensidigt i håb om hurtige gevinster, men tænker langsigtet og ud fra en vurdering af risici.

Derruine peger også på, at regler for information og høring af de ansatte ikke gælder for holdingselskaber, og fondene dermed også her springer over, hvor gærdet er lavest. Ligeledes ønsker udvalget, at et direktiv om virksomhedsoverførsler ændres, så arbejdstagernes rettigheder også kommer med her.

Endelig lægger udvalget også op til, at skattereglerne ændres, så det bliver det sted, hvor ledelsen reelt er placeret, der er afgørende for, hvor skatten betales.

Betænkningen henviser til det danske skatteministerium, der i et notat peger på, at fondene tilsyneladende spiller uden om at betale skat. Syv koncerner, der blev undersøgt, betalte før kapitalfondenes overtagelse i alt ca. 2,4 mia. kr. i skat. Da de blev overtaget, faldt beløbet til 0,4 mia. kr.

Samtidig stiftede de nye ledere gæld. Da de syv koncerner blev overtaget, var den samlede gæld på 65 mia. kr. Den steg til mellem 130 mia. kr. og 150 mia. kr.

I nogle tilfælde optager fondene gæld for at betale for de overtagne firmaer. Den praksis ønsker EØSU-udvalget også begrænsninger for.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.