Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Kræver åbenhed om kapitalfonde

30. Mar. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kapitalfonde bruger hele verden som spilleplads og køber og sælger aktier og hele virksomheder i stadigt større omfang. Men de skjuler sig samtidig i skattely og holder oplysninger om deres forhold godt gemt for offentligheden.

Det skal der laves om på, slog fhv. statsminister Poul Nyrup Rasmussen fast, da den socialistiske gruppe i Europa-Parlametet torsdag offentliggjorde en rapport om de særligt aggressive hedge funds og andre kapitalfonde. På en høring i parlamentet afviste Poul Nyrup Rasmussen ikke, at fondene kan spille en positiv rolle for den økonomiske udvikling. Men det må ske i åbenhed og på samme vilkår som andre, der opererer på det finansielle marked.

Rapporten fra socialist-gruppen er udarbejdet af en række eksperter i finansielle markeder. Den viser, at de mere aggressive hedge funds i dag har værdier for omkring 1,700 mia. dollar. Men værdierne er oftest belånt. Det anslås, at de aggressive hedge funds reelt skylder mere, end de har værdier for.
Netop de lån, hedge funds optager, er noget af det, rapporten angriber. Den lægger op til diskussion, om der skal sættes grænser for, hvor store værdier fondene må trække ud af firmaerne, og hvor stor gæld de må påføre overtagne firmaer.

De fleste hedge funds stammer fra USA. Men de udvider deres aktiviteter i Europa, så omkring 25 procent af den ny finansielle industri nu ligger her.

De mere almindelige private kapitalfonde er normalt mindre aggressive. De beholder oftest aktier i længere tid og trækker ikke penge ud af virksomhederne i samme omfang som hedge funds.

På konferencen angreb generalsekretæren for den europæiske faglige sammenslutning, EFS, John Monks den ny form for Casino-økonomi, hvor ejerne af fondene scorer gevinster på hurtige overtagelser og salg og sætter i længden helt urealistiske krav til forrentning.

- De tænker ikke langsigtet. Det er ikke en bæredygtig udvikling, de skaber, sagde John Monks.

Han fandt det angribeligt, at overskud ikke blev beskattet, men at fondene opererede fra skattely. Han sagde samtidig, at den ny casino-økonomi spillede hasard med lønmodtagernes job og i nogle tilfælde også med deres pensioner.

Generalsekretær Javier Echarri fra EVCA, der er en forening af 1.150 private fonde, afviste, at de mere almindelige, private fonde var uansvarlige. Han fandt, at de i en række tilfælde investerede i fremadrettede virksomheder og brugte kapitalen til at udvikle også små og mellemstore virksomheder, der var gået i stå.

Og fondene skabte også arbejdspladser, påpegede Javier Echarri og kom med tre eksempler. Det var Fitness First, der havde 7.340 ansatte i 2002 og 13.500 i 2006. Det andet eksempel var Gala Coral, der er Europas største virksomhed inden for casino og spillevirksomhed. Her var der 11.500 ansatte i år 2000 og 18.000 ansatte sidste år.

Poul Nyrup Rasmussen stod fast på, at der må ske en regulering, så fondene blev omfattet af de almindelige regler for det finansielle marked. Han angreb EU-kommissær Charlie McCreevy, der dagen under en debat i Europa-Parlamentet dagen før afviste, at der var behov for ændringer.

- McCreevy må være verdens mest ensomme mand. Jeg hører ikke andre, der har de synspunkter, sagde Poul Nyrup Rasmussen.

Portugals finansminister Fernando Teixera dos Santos lovede, at det kommende portugisiske EU-formandskab vil tage spørgsmålet om fondene op. Også det nuværende tyske EU-formandskab er opmærksomt på problemerne med de omsiggribende kapitalfonde.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.