Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Nye forbud mod kemiske stoffer i blandt andet sutteflasker

01. Jun. 2011 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Sutteflasker, der indeholder det særlige stof BPA, skal fra i dag fjernes fra hylderne i butikkerne i EU-landene. Et forbud mod det hormonforstyrrende stof Bisphenol træder i kraft, efter EU i januar vedtog et direktiv mod stoffet. I første omgang trak industrien frivilligt sutteflasker væk fra markedet, men i marts vedtog EU direkte et forbud mod sutteflaskerne, og det forbud træder nu i kraft.

SF’s EU-ordfører, Pia Olsen Dyhr, ser forbuddet som en stor sejr for sundheden og i første række børns sundhed. Folketinget vedtog allerede i marts 2010 et forbud mod stoffet, men regeringen fandt, at forbuddet stred mod EU-regler. Oppositionen fandt imidlertid, at EU på længere sigt også ville forbyde stoffet i sutteflasker. Også Frankrig vedtog forbud, før Kommissionen spillede ud.

- Så det er en stor sejr, at Kommissionen nu gennemfører et forbud, siger Pia Olsen Dyhr.

Kommissionen påpeger, at det især er i de første seks måneder af et barns liv, at BPA er særlig farligt at indtage. EU-kommissær John Dalli betegner det da også som en milepæl for sundheden i EU, at stoffet nu er forbudt i sutteflaskerne. Han understreger, at der er tvivl om stoffets generelle skadelige virkninger, men at Kommissionen fandt, at det var både nødvendigt og formålstjenligt at gribe ind.

Pia Olsen Dyhr finder tilsvarende, at forsigtigheden må komme børnene til gode og ikke industrien.

- Hormonforstyrrende stoffer hører ikke hjemme i sutteflasker, og dette er et godt skridt fra Kommissionens side. Næste skridt må være at forbyde det i alle produkter, der har kontakt med fødevarer, siger Pia Olsen Dyhr.

Fra i dag er der også et andet indgreb mod de farlige stoffer. Firmaer, der fremstiller eller importerer varer, der indeholder et andet stof SVHC, skal nu meddele det Europæiske Kemiske Agentur, hvor meget de indeholder. Stoffet, der i større mængder anses for at være kræftfremkaldende, er især indeholdt i tøj, legetøj, biler og elektronisk udstyr.

Flere EU-lande og heriblandt både Danmark og Sverige har tidligere klaget over, at EU har sat grænsen for indholdet af SVHC for lavt, men Kommissionen fandt igen, at det var nødvendigt at prioritere sikkerheden højst.

Det er det store projekt REACH om kemiske stoffer, der nu for alvor begynder at sætte ind over for de farlige stoffer.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.