Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Sejr og nederlag for 3F i forslag til afgørelse ved EF-domstolen

05. Mar. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En årelang strid om søfolks aflønninger tog i dag en ny vending, da en generaladvokat ved EF-domstolen gav 3F ret i, at EU-kommissionen ikke kunne afvise at undersøge, om forbundets medlemmer i søfarten blev udsat for ublu konkurrence fra søfolk uden for EU. Men generaladvokaten siger samtidig, at 3F’s medlemmer efter hendes opfattelse ikke bliver udsat for en konkurrence, der strider mod regler og påvirker 3F’s muligheder for at sikre medlemmerne af forbundet.

Generaladvokaten kommer kun med sin vurdering. Det er nu op til selve domstolen at tage stilling til sagen. Den drejer sig om de muligheder, som redere har for få billigere søfolk, fordi de ikke skal betale skat, hvis de er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, DIS. Skattefriheden gælder både danske og udenlandske søfolk. Rederne behøver samtidig kun at betale nationale lønninger.

3F finder, at ordningerne i DIS strider mod regler for statsstøtte. I første omgang klagede 3F til EU-kommissionen, der var enig i, at ordningen var en form for statsstøtte. Men Kommissionen mente ikke, at støtten brød med reglerne. Og så afviste Kommissionen at gå videre med skattespørgsmålene og konkurrencen mellem søfolk.

3F gik derefter til EF-domstolen, men Retten i Første Instans afviste helt at behandle sagen til bunds. 3F og forbundets medlemmer var ikke berørt af Kommissionens beslutning.

3F appellerede, og det er nu op til selve EF-domstolen at afgøre sagen. Generaladvokaten anbefaler, at Kommissionens afgørelse omgøres, så der bliver taget stilling til selve DIS-registrets bestemmelser. Generaladvokaten udtaler:

- Jeg finder, at 3F har påvist, at Retten foretog urigtig retsanvendelse ved at undlade at overveje, om stillingen for 3F’s medlemmer blev påvirket i negativ retning af den omhandlede støtte.

Men generaladvokaten finder ikke, at 3F har ret i, at skibsregistrets bestemmelser hæmmer forbundet i at varetage medlemmernes interesser.

- Jeg finder efter at have gennemgået Rettens og Domstolens akter i sagen, at 3F’s argument om, at fagforeningens konkurrencesituation blev påvirket i negativ retning, er ukorrekt, hedder det.

Står det til generaladvokaten, skal 3F betale sagens omkostninger.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.