Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

3F får medhold i klage ved EF-domstolen om søfolk

09. Jul. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En strid om forholdet mellem danske og udenlandske søfolk tog en ny vending i dag, da EF-domstolen gav 3F ret i, at Retten af Første Instans er nødt til at tage stilling til 3F’s muligheder for at forhandle overenskomster med søfolkene. Domstolen finder også, at Retten må se nærmere på de sociale forhold for søfolkene, da skatten er forskellig for danske og udenlandske søfolk.

EF-domstolen giver dermed både EU-kommissionen og domstolens Ret af Første Instans et gok i nødden. Kommissionen afviste i første omgang klager fra 3F (dengang Specialarbejderforbundet), og det samme gjorde Retten af Første Instans, da 3F gik videre. EF-domstolen annullerer imidlertid Rettens afvisning og finder, at den er nødt til at tage stilling til, om Kommissionens første afgørelse var korrekt. Retten kunne ikke bare afvise sagen.

De forskellige forhold for danske og udenlandske søfolk opstod, da Danmark oprettede Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, i 1988. Formålet med registret var at undgå, at skibe registrerede sig i tredjelande. Med DIS i hånden kunne de give de udenlandske søfolk løn som den, der var i deres hjemland.

Dermed var det billigt for rederne at hyre udenlandske søfolk. For at hjælpe danskerne på bådene, fik de en række skattefordele, hvis skibene var registreret i DIS. Specialarbejderforbundet, SiD, fandt imidlertid, at skattefordelene var i strid med konkurrenceregler i Fællesskabet, og at det greb ind i SiD’s muligheder for at forhandle overenskomster. Fordelen blev givet til alle på skibene, danskere som filippinere.

EF-domstolen finder nu blandt andet, at Retten fortolkede en tidligere dom forkert, da den afviste sagen. Domstolen går videre og påpeger, at det er Kommissionens opgave at fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og aftaler. Fællesskabet har også som mål at fremme beskæftigelsen og forbedre leve- og arbejdsvilkår. Det kan komme i konflikt med den fri konkurrence, men det er der ikke altid noget at gøre ved.

Domstolen finder derfor, at Retten må tage sagen op igen og se på, om Kommissionens afvisning var korrekt, da Kommissionen helt undgik at gå nærmere ind i 3F’s (SiD’s) oprindelige klage.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.