Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Ønsket forbud mod jobklausuler

25. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
Fagligt.eu havde den 15. september en artikel om jobklausuler på baggrund af EU-kommissionens svar til det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Ole Christensen.

Chefkonsulent, advokat Henrik F. Ahlers, AC, har følgende kommentar til artiklen og problemerne med jobklausuler:

Kommissionens svar til Ole Christensen (MEP)(S) støtter langt hen ad vejen de samlede lønmodtagerorganisationers krav om et forbud mod jobklausuler.

Beskæftigelsesministeren fremsatte i foråret et lovforslag omkring jobklausuler, hvor det eneste, der havde en vis betydning overhovedet, var bestemmelsen om, at jobklausuler ikke må være hemmelige. Ved lønmodtagerorganisationers samlede foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 9. maj 2007 blev der fremsat en række synspunkter til dette lovforslag:

Lønmodtagerorganisationerne ønsker et totalt forbud mod jobklausuler på det danske arbejdsmarked. Argumentationen herfor er, at der for det første ikke er behov for yderligere hindringer for arbejdskraftens mobilitet. For det andet er det danske arbejdsmarked og erhvervsliv konstant i bevægelse og udvikling, og det er en succes for erhvervslivet, som ikke må begrænses. For det tredje er arbejdsgivernes behov for instrumenter til at fastholde kerne-medarbejdere fuldt ud dækket ind med konkurrence- og kundeklausul-reglerne i funktionærloven.

Til lovforslaget – med forbudet mod hemmeligholdelsen - sagde lønmodtagerorganisationerne klart nej tak, fordi der ikke var tale om et forbud mod klauslerne, men alene et forbud mod, at klausuler er hemmelige. Lovforslaget var således efter organisationernes opfattelse ikke udtryk for en balance mellem arbejdsgivernes behov og lønmodtagernes ønsker, dvs. at lovforslaget var meget uafbalanceret, uanset beskæftigelsesministerens påstand om det modsatte.

Overfor anvendelse af jobklausuler blev der yderligere argumenteret bl.a. med, at det er lønmodtagersiden, der påføres alle risici ved jobklausulerne; de mister mulighed for at skifte arbejde. Begrænsningen kan være funderet geografisk - lokalt, regionalt, fagligt – inden for et branche eller uddannelseområde. Herudover har lønmodtagersiden ikke mulighed for at fravælge at blive omfattet, f.eks. ved at skifte job inden en eventuel aftales ikrafttræden. En aftale binder næsten med det samme.

Lønmodtagersiden opfordrede Arbejdsmarkedsudvalget til at anmode beskæftigelsesministeren om, at forslaget blev trukket tilbage med henblik på en grundig drøftelse med arbejdsmarkedets parter – en 3-partsdrøftelse.

Lovforslaget blev trukket tilbage (samme dag), og nu venter lønmodtagerorganisationerne på at blive inddraget i drøftelser med beskæftigelsesministeren om, hvordan jobklausuler fremover skal håndteres på det danske arbejdsmarked.

Kommissionens svar til Ole Christensen og Arbejdsrettens dom, hvorefter jobklausuler er i strid med hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og LO, vil forhåbentlig bidrage som startskud til grundige og velovervejede drøftelser mellem regeringen og parterne på arbejdsmarkedet. Drøftelser der skal i gang nu.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.