Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Fagligt opgør om el-liberalisering

20. Sep. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Af Peder Munch Hansen

Det faglige Europa tordner mod det forslag til en yderligere el-liberalisering, som EU-kommissionen spillede ud med onsdag. Forslaget lægger op til, at der bliver en fuldstændig adskillelse mellem kraftværker af den ene eller anden slags og de net, der forbinder værkerne med centre og forbrugere. Kommissionen spiller dog også ud med en model, så der skal være en uafhængighed mellem producenterne og ejerne af nettene, men reelt kan det være samme firma.

EU-kommissionen har tidligere støttet en fuldstændig liberalisering. Er der tale om samme ejere, risikerer man, at andre energiselskaber bliver holdt ude fra markedet eller udsat for unfair konkurrence. På det seneste rådsmøde for EU-landenes energiministre var der dog klar modstand mod et helt frit marked. Ikke mindst Frankrig og Tyskland gik imod, men havde en række støtter.

Danmark, Sverige, Holland og Storbritannien har allerede indført regler, der følger den fulde liberalisering. Og det er også den vej, Venstres medlem af Europa-Parlamentet Karin Riis-Jørgensen går ind for. Hun mener, at den ny danske transport- og energiminister, Jakob Axel Nielsen, må kæmpe for den danske politik og bruge den opbakning til den danske politik, han hidtil har fået.

- En opbakning han skal bruge, når han mødes med sine kolleger i Ministerrådet og skal arbejde for, at vi opnår fuld adskillelse af forsyning og energi-net, siger Karin Riis-Jørgensen.

Monopolerne imod vindkraft

Socialdemokraternes Britta Thomsen anklager direkte Frankrig og Tyskland for at stå bag deres store kraftværker og sikre, at de også i fremtiden kan bevare deres monopoler på energiområdet og dermed hindre, at forbrugerne får billigere priser og ren energi fra danske vindmøller.

Hun er ordfører for en betænkning, der er oppe i parlamentet i næste uge om vedvarende energi. Den har efter hendes mening trange kår, hvis der ikke er en fuld liberalisering af el-markedet og også nettene.

- De franske og tyske firmaer med atomkraftanlæg har ingen interesse i at lukke den danske energi ind på markedet, siger Britta Thomsen.

Den europæiske faglige brancheorganisation for den offentlige sektor, EPSU, finder derimod, at en yderligere åbning af markedet ikke gavner for brugerne og er til direkte skade for de ansatte.

- Der sker ændringer i hele sektoren, men der er intet i Kommissionens forslag om, hvordan de ansattes forhold sikres. Vi ved, at forholdene oftest forringes, når der sker liberaliseringer. Og priserne er ikke faldet, selv om markedet allerede er liberaliseret på de fleste områder, siger vicegeneralsekretær i PSU, Jan Willem Goudriaan.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, erkendte på et pressemøde onsdag, at den nuværende liberalisering ikke havde givet billigere priser til forbrugerne. Men Kommissionen finder, at hvor nettene er liberaliseret, er priserne faldet.

Mål for kapitalfonde

Professor Steve Thomas fra universitetet i Greenwich ved London, peger imidlertid på, at priserne i de fleste lande er steget i takt med, at markeder er liberaliseret. I USA er stigningerne så markant, at en række stater har udskudt liberaliseringer og flere stater, der har liberaliseret, nu overvejer, om de skal gå tilbage til et reguleret marked.

De amerikanske og også dårlige erfaringer i Brasilien har fået flere lande til at udskyde liberaliseringer. Det gælder blandt andet Korea, påpeger Steve Thomas.

EPSU peger på, at transmissionsnet vil være typiske mål for de nye kapitalfonde. De vil ikke have nogen interesse i at udbygge net, men hente flest hurtige penge hjem til ejerne.

Britta Thomsen mener, at det her må sikres, at det er uafhængige selskaber, der overfører strømmen. Og at der er et frit marked i lighed med det nordiske med former for børser, hvor værkerne udbyder deres el.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.