Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-forlig om el og gas møder kritik i europæisk fagbevægelse

12. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-landenes energiministre blev fredag enige om en model for, hvordan markedet for el og gas kan åbnes for øget konkurrence. En langvarig strid om en adskillelse af producenter og dem, der ejer de forskellige gas- og elnet, blev til slut forligt, så producenterne stadig kan eje nettene, men ikke må blande sig i driften.

Forliget på rådsmødet i Luxembourg er tæt på et kompromis, der fik støtte på et tidligere rådsmøde i juni. Europa-Parlamentet vedtog kort efter en betænkning, der lagde op til total adskillelse mellem de firmaer og selskaber, der producerer elektricitet, og de selskaber, der ejer de forskellige net. Parlamentet fandt, at de store selskaber ville udnytte ejerskabet af nettene til at holde andre producenter som de små vindmølleværker ude fra nettene og dermed afskære dem fra at sælge til forbrugerne.

Parlamentet frygtede lige som en række landes regeringer, at producenterne hverken ville udbygge eller investere i nettene, hvis de ejede dem, og de fungerede godt nok til at transmittere den el og gas, der kom fra selskabernes egne værker.

Otte lande med Tyskland i spidsen blokerede længe for en total adskillelse. Til landenes argumenter hørte, at nettene og produktionsselskaberne bliver bedre udnyttet, hvis et selskab kan eje begge dele, fordi det er lettere at planlægge. Mindretallet blandt EU-landene frygtede også, at de ville blive udsat for ublu konkurrence fra lande uden for EU, der ikke ville blive underlagt samme begrænsninger i ejerskab. Og endelig pegede lande på en række undersøgelser, der viser, at forbrugerne ikke har fået fordele i de lande, hvor der er sket en adskillelse mellem producenter og de selskaber, der står for nettene. (Se fagligt.eu, der har links til undersøgelser).


Modstand i europæisk faglig for offentligt ansatte

Forliget på rådsmødet fredag møder modstand i den europæiske fagbevægelse for offentligt ansatte, EPSU. Før rådsmødet opfordrede vicegeneralsekretær Jan Willem Goudriaan ministrene til at afvise forslaget. EPSU finder, at det fortsat skal være muligt for et selskab at eje de forskellige dele af el- og gasforsyningen.

- Tvungen opdeling af ejerskaber giver ikke forbrugerne fordele. Derimod bør søgelyset rettes mod de stadigt stigende priser, de ekstreme overskud, der er i selskaberne, og de helt uacceptable lønninger, lederne i selskaberne har, siger Jan Willem Goudriaan.

EPSU finder, at hele den energipakke, som forslaget er en del af, har som sit øverste mål, at energimarkederne skal liberaliseres. Pakken hedder således den 3. liberaliseringspakke.

- Så det er en blot en fortsættelse af et farligt ideologisk eksperiment, siger Jan Willem Goudriaan.

Også han peger på, at det hidtil ikke er bevist, at der er fordele ved en adskillelse af et selskabs forskellige dele. Tværtimod ødelægger man helheden og har ingen garanti for, at nye ejere af net investerer.

- Det må også undersøges, hvilken betydning de forskellige modeller for ejerskab har for de ansatte, siger generalsekretæren.

Han peger på, at parlamentet både talte om konsekvenserne for de ansatte og om behovet for bedre kontrol med energiforsyningen. Parlamentet ville også sikre, at familier med lave indkomster ikke blev ruineret af eksplosioner i energipriser.


Agentur for samarbejde mellem nationale myndigheder

Den franske rådsformand, Jean-Louis Borloo, var tilfreds med forliget. Frankrig har tidligere været imod et krav om adskillelse af selskaberne, den såkaldte unbundling, men som rådsformand var det ham, der kom med de endelige kompromiser.

Jean Louis Borloo, der er tidligere arbejdsminister, fremhævede efter mødet endnu en del af liberaliseringspakken, nemlig det agentur, der kommer til at kontrollere og overvåge hele udviklingen i den europæiske el- og gasforsyning. Agenturet kommer til at samarbejde med de nationale tilsyn og myndigheder, men for også en række beføjelser, når det gælder at sikre, at markedet fungerer, og at også nye ejere af net investerer og lever op til planer for udbygninger.

EPSU finder, at sådanne nye udvalg blot bliver en ny kampplads, hvor udnævnelsen af deltagere bliver en stor del af spillet. I stedet finder EPSU, at der burde lægges mere vægt på, at arbejdsmarkedets parter og særlige organisationer og grupper med interesser i energiforsyningen fik rolle at spille i kontrollen og tilsynet med udviklingen.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.