Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Intet liberalt energimarked

08. Jun. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Et fuldt liberalt energimarked har lange udsigter, måtte EU-kommissær Andris Piebalgs konstatere, efter energiministrenes møde i Luxembourg torsdag. En række ministre afviste en total adskillelse af dem, der står for el- og gasnet, og dem, der leverer strøm og gas til forbrugerne. Flere lande med Storbritannien, Sverige og Danmark i spidsen støtter Kommissionen i, at en klar adskillelse øger konkurrencen og sænker dermed priserne for forbrugerne.

- Men flertallet af medlemsstaterne er ikke på Kommissionens side, sagde kommissær Piebalgs til pressen efter mødet.

Han understregede, at Kommissionen stadig går ind for den klare adskillelse, men må nu finde nye måder at få et kompromis. Det tyske EU-formandskab lagde loyalt som formandsland op til en adskillelse før mødet, men har tidligere været imod at gøre de enkelte led i energiforsyningen selvstændige. De tyske delstater har typisk egne selskaber og ønsker at bevare dem.

Den tyske økonomi- og teknologiminister Michael Glos sagde da også efter mødet, at der nu måtte findes en mindre radikal løsning end den, Kommissionen helst så. Klar modstand kommer fra den ny, borgerlige franske regering. Tidligere premierminister Alain Juppe, der er energiminister i den ny regering, sagde, at den øgede konkurrence ikke altid fører til lavere priser.

Alain Juppe og flere andre frygter, at Rusland og også Algier sætter sig på store dele af det europæiske energimarked. Også ørigerne Malta og Cypern ønsker at bevare deres egne selskaber, og i Letland, Slovakiet og Luxembourg er der også frygt for den frie konkurrence på et følsomt marked.

En række lande støtter, at transportnettene forbliver i et mere eller mindre selvstændigt selskab, men selve markedet til forbrugerne åbnes op for konkurrence.

Kommissionen kommer til efteråret med sin tredje pakke, der lægger op til den fulde liberalisering af el- og gasmarkederne. Som forberedelse på den havde Kommissionen før rådsmødet bedt de enkelte landes regeringer svare på en række spørgsmål og deres syn på en adskillelse af energiforsyningens enkelte dele, hvor og hvordan der fortsat kunne ske en regulering af dele af forsyningen og åbnes for andre dele, og hvordan nettene mellem landene kan forbedres og udbygges.

På forårets EU-topmøde støttede stats- og regeringslederne en adskillelse af produktionen og forsyningen fra driften af gas- og elnettene. Topmøder har også støttet, at der bliver en bedre forbindelse mellem de enkelte lande, og EU styrker også forbindelsen til naboområder og lægger op til samarbejde mede andre dele af verden om en mere effektiv energipolitik.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.