Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Tættere på liberalisering af gassektoren

14. Jul. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Europa-Parlamentet opgav den hårde linje til liberaliseringer i gassektoren, da 579 parlamentarikere i sidste uge stemte for et kompromisforslag om ejerskab til produktionsanlæg og de net, der forbinder anlæggene. Kompromiset lægger op til, at de store selskaber fortsat kan eje både produktionsanlæg og forbindelsesnet, men der skal være en klar adskillelse mellem selskaberne og en skarp overvågning af, at selskaber ikke udnytter deres ejerskab.

Europa-Parlamentet følger dermed et tilsvarende kompromis for elsektoren og er tæt på det kompromis, som energiministrene blev enige om i begyndelsen af juni. Dermed er de 27 EU-landene tættere på et endeligt forlig om liberaliseringen af de to sektorer og dermed også et skridt nærmere et frit marked for el og gas.

EU-kommissionen lagde oprindeligt op til en klar adskillelse mellem produktion og transmission af el og gas. Forslaget fik støtte i Europa-Parlamentets udvalg, men en række lande med Frankrig og Tyskland i spidsen accepterede ikke den fuldstændige adskillelse eller såkaldte unbundling.

Kommissionen søgte et kompromis ved også at foreslå, at selskaber eventuelt kunne eje produktionsanlæg og transmissionsnet, hvis selskabernes ledelser var klart adskilte og optrådte uafhængige. Frankrig, Tyskland og yderligere seks lande fandt, at Kommissionens forslag stadig var et for stort indgreb i landenes selskabers forhold og kun med et nyt kompromis, der dog stadig lagde op til, at selskaberne blev drevet uafhængigt af hinanden.

Parlamentet går imidlertid videre med krav til uafhængighed og overvågning, og at misbrug af ejerskab bliver straffet.

Parlamentet gav også forbrugerne større frihed til at vælge selskaber. De skal lettere kunne skifte fra et selskab til et andet, lettere kunne komme ud af en kontrakt og også være bedre informerede om priser og deres eget forbrug.

Socialdemokraternes Britta Thomsen har støttet åbningerne af markederne i energisektorerne og er især glad for, at forbrugernes interesser er taget med.

- Hvis vi skal bekæmpe monopoldannelser på energimarkederne i Europa, er det en klarforudsætning, at forbrugerne har mulighed for at skifte energiselskab, siger Britta Thomsen.

Parlamentet skal nu finde et endeligt kompromis med ministrene, inden nye regler kan træde i kraft.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.