Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Optræk til hård strid i EU-parlamentet om el-liberaliseringer

07. May. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

En total adskillelse mellem elværker og netværk, der giver forbrugere strøm, kom et skridt videre, da Europa-Parlamentets industriudvalg tirsdag stemte for en adskillelse. Udvalget gik imod, at de store værker også sidder på netværkene. Udvalget var også imod et kompromis, hvor værkerne kan bevarer netværker, men kun gennem selvstændige selskaber.

Flertallet for adskillelsen var imidlertid så beskedent, at der kan ventes en hård kamp mellem tilhængere og modstandere af adskillelsen – den såkaldte unbundling – frem til den endelige vedtagelse i hele Europa-Parlamentet. 26 medlemmer stemte for forslaget, mens 22 gik ind for den tredje vej.

Formanden for udvalget, den tyske CDU’er Angelika Niebler, finder sammen med kollegaen Herbert Reul, at der skal findes et kompromis inden den endelige afstemning, der formentlig finder sted i juni. De mener ikke, at et salg af netværkene øger investeringerne i dem og skaber en sikkerhed for forsyninger til forbrugerne.

- Vi vil stadig gå ind for den tredje vej. Et salg af netværkene alene øger ikke konkurrencen, siger de to tyske CDU’ere.

EU-kommissionen lægger op til en yderligere liberalisering af el-markederne. I den seneste pakke fra september indgår, at de store energiselskaber sælger deres netværk. Det møder imidlertid modstand fra en række lande, og Kommissionen kom derfor også med et forslag til et kompromis, hvor selskaberne ikke sidder på netværkene, men godt kan eje dem gennem uafhængige selskaber.

Frankrig og Tyskland fører an i kampen mod unbundling og har fået støtte fra seks andre lande herunder Østrig, Bulgarien og Letland, og de udgør et blokerende flertal i Ministerrådet.

Det er også på den baggrund, at formanden for Industriudvalget mener, at der skal findes et kompromis. Ellers bliver der slet ikke nogen liberalisering.

Både Socialdemokraternes Britta Thomsen, og Venstres Karin Riis-Jørgensen kæmper for, at der sker en total adskillelse. Karin Riis-Jørgensen påpeger, at de store elselskaber vil kæmpe hårdt mod unbundlingen frem til den endelige afgørelse. Men hun finder, at en adskillelse øger konkurrencen og styrker forbrugernes interesser.

- Der skal ske en adskillelse, og det er min opfattelse efter at have talt med EU-kommissæren, at også Kommissionen nu går imod en tredje vej, siger Karin Riis-Jørgensen.
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.