Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Banker og finansmarkederne kommer under tilsyn i EU

10. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Bankerne og andre på finansmarkederne bliver i fremtiden overvåget I EU for at undgå, at deres ledere kaster EU og lande uden for EU ud i nye økonomiske kriser gennem hasarderede investeringer og udlån. EU-landenes økonomi- og finansministre lægger op til, at der bliver oprettet råd med den flotte titel ”Europæisk Råd for Systemisk Risiko”, ESRC.

EU-landenes nationalbankdirektører, formanden for den europæiske centralbank, ECB, EU-kommissionen og lederne for tre europæiske særlige tilsynsmyndigheder kommer til at sidde i rådet. Rådet vurderer den generelle økonomiske udvikling og udviklingen på finansmarkederne på baggrund af en række indsamlede oplysninger og bedømmer, om der er fare for kriser.

De tre europæiske særlige tilsynsmyndigheder kommer med i et nyt europæisk system for finansielt tilsyn, ESFS. I dag har landene tilsyn for banker, handel med værdipapirer og forsikring og pension. I de europæiske system kommer til at sidde lederne af de nationale systemer.

I ESFS får de samlet ret til at diktere standarder for de nationale tilsyn, men også gå ind i de nationale tilsyns arbejde, hvis opfattelsen er, at de ikke gør deres arbejde godt nok. ESFS kan endog gribe ind i de enkelte virksomheders forhold, hvis det skønnes, at de nationale tilsyn skulle have grebet ind.

Oplægget til et europæisk system for overvågning af de finansielle markeder er et af økonomi- og finansministrenes indspil til EU-topmødet i næste uge, hvor Det Europæiske Råd diskuterer den økonomiske situation og den europæiske redningsplan. Finansministrenes oplæg bygger på et udspil fra EU-kommissionen. Kommissionen nedsatte i efteråret et udvalg under den tidligere IMF-direktør Jacques Larosiére, der i februar kom med sit forslag til en overvågning af de finansielle markeder.

Det ventes, at EU-kommissionen på topmødet får besked om at arbejde videre med forslaget og komme med konkrete udspil til de europæiske systemer. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.