Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU forlænger garantien for danske banker

30. Jun. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen forlænger de ordninger med bankgarantier, som gælder for Danmark, Irland og Spanien. De fleste bankordninger udløber 1. juli, men ordningerne for de tre landes banker gælder nu indtil nytår.

Kommissionen finder, at den danske ordning er i overensstemmelse med støttereglerne i EU, fordi de er målrettede, proportionelle og af begrænset varighed.

Det er tredje gang, at EU-kommissionen godkender en forlængelse af de danske ordninger. Det hed efter den første godkendelse i februar sidste år blandt andet, at kapitalindskuddenes forrentning på mellem 9 procent og 12 procent hindrede, at ordningerne blev misbrugt. Samtidig var der restriktioner, så der ikke blev udbetalt dividende, og kontrol med ledelsernes aflønninger.

Ordningerne, der fik et samlet budget på 13,5 mia. euro, ”tager kun sigte på støtte til ”fundamentalt sunde” kreditinstitutter,” hed det.

EU-kommissionen har tilsvarende godkendt en forlængelse af en ungarsk ordning, der sikrer likviditeten i bankerne.

Sverige, Tyskland, Østrig og Letland har allerede fået deres ordninger forlænget, og Kommissionen ser på ordninger i Holland, Polen, Slovenien og Grækenland.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.