Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Svensk EU-formandskab skærper tonen mod bonusordninger

03. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Det svenske EU-formandskab lægger op til en hårdere kurs mod hedge fonde og de banker og finansielle institutioner, der fortsætter med at give urimelige bonusordninger til lederne. Efter et møde for EU-landenes økonomi- og finansministre sagde den svenske finansminister, Anders Borg, at der er enighed blandt ministrene om, at det må være slut med den gamle kultur, der var for uddeling af bonusser.

EU-landenes ministre vil have spørgsmålet på dagsordenen, når de 20 førende industrilande mødes i Pittsburgh i USA til et G20-møde den 24. og 24. september.

- Bonuskulturen må få en ende, og den må senest være i Pittsburgh, sagde Anders Borg efter mødet.

Han og den svenske minister for kommuner og finansielle markeder, Mats Odell, uddybede senere kritikken af finansmarkederne på et møde med medlemmerne af Europa-Parlamentets økonomiudvalg. Hvor den svenske regering tidligere var forsigtige med at kræve for store reguleringer og egentlige sanktioner mod fonde og banker, var tonen skarp, da Mats Odell fik ordet. Han krævede reguleringer af markederne og direkte sanktioner af dem, der ikke forstod alvoren.

- Vi ønsker sanktioner mod dem, der bryder reglerne, sagde han.

Finansminister Anders Borg afviste, at man nu blot lagde op til at sminke den finansielle sektor eller der var tale om blot at gøre vinduerne renene. Bonusordningerne var direkte farlige, fordi de ikke satte belønningen i forhold til de risici, der var forbundet med investeringerne.

- Får lederne belønning blot for at tage risici, så tager de dem, sagde Anders Borg.

Hedge fonde i fokus

De to ministre fandt det afgørende, at der blev en balance, når EU strammede reglerne for de finansielle markeder. Men der var ingen nåde, når det gjaldt de særlige hedge fonde, der går efter kortsigtede gevinster og lever i det skjulte i forhold til de almindelige banker og fonde.

Formandskabet ser frem til de forslag til reguleringer, som Kommissionen lægger frem i oktober. Anders Borg pegede især på behovet for, at banker og de finansielle institutioner blev stillet over for større krav om at have egne midler, så de havde noget at stå imod med under kriser.

Også de nærmere regler for den finansielle overvågning så det svenske formandskab frem til at arbejde med.


Det offentliges gæld

Flere medlemmer af parlamentets udvalg beklagede, at en række lande nu lod hånt om kravene i vækst- og stabilitetspagten, så eurolande havde større og større underskud på budgetterne og satte sig i større og større gæld.

Hvor kravet er, at underskud på statsfinanserne selv i krisetider ikke bevæger sig meget over tre procent, tyder alt på, at gennemsnittet i år bliver på syv procent og ikke bliver mindre i 2010.

Anders Borg understregede dog, at der er en vis fleksibilitet i pagten, men sagde samtidig, at det ikke var holdbart på længere sigt at fortsætte med de store underskud. Landene får store udgifter i de kommende år til sundhed, pensioner og en række velfærdsydelser. Derfor måtte man tage de store underskud op.

- Det er ikke bæredygtigt, og vi tager det op på det uformelle rådsmøde i oktober, sagde Anders Borg.


Aktiv arbejdsmarkedspolitik

De svenske ministre understregede, at arbejdsmarkedspolitikken er afgørende, hvis EU-landene skal ud af krisen på en ordentlig måde. Beskæftigelsen er det store problem. Arbejdsløsheden stiger fortsat. Derfor satser EU-formandskab på en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der styrker folks uddannelser og gør dem parate til nye job.

Svenskerne har øjnene rettet mod et mere fleksibelt arbejdsmarked og arbejder sammen med det kommende EU-formandskab, Spanien, på at forberede en ny plan for vækst- beskæftigelse og social samhørighed, den såkaldte Lissabon-proces. Den skal fornys til foråret, og svenskerne tager den op på topmødet mellem stats- og regeringslederne i december.

Retningslinjer for økonomien og beskæftigelsen, der nu er samlet til et hold retningslinjer, tager det svenske EU-formandskab op. pmh
Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.