Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Trængt britisk premierminister gav sig på finanstilsyn i EU

19. Jun. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den britiske premierminister Gordon Brown opgav ikke kun modstanden mod en irsk deklaration om Lissabon-traktaten på topmødet i Bruxelles. Også modstanden mod en opbygning af finanstilsyn i EU accepterede den politisk trængte Brown efter at have fået flere indrømmelser.

Stats- og regeringslederne blev således enige om at oprette fælles tilsynsmyndigheder, der overvåger udviklingen på finansmarkederne, så kriser undgås. Men det ny system får også mulighed for at gribe ind, hvis en multinational bank er i krise, og de enkelte landes tilsyn ikke er enige om, hvad der skal ske. Storbritannien ville dog have sikkerhed for, at det overordnede tilsyn ikke kan træffe afgørelser, der betyder, at britiske skatteydere skal betale for en løsning, tilsynet går ind for.

Gordon Brown sagde på et pressemøde, at de britiske skatteydere på den måde blev beskyttet mod, at andre myndigheder end britiske pålagde dem skatter.

Briterne har også fået sikkerhed for, at det er generalrådet i Den Europæiske Centralbank, ECB, der udpeger formanden for det særlige overvågelsessystem, ESRB. I rådet sider nationalbankdirektører fra samtlige EU-lande, og dermed er eurolandene og ECB’s franske leder, Jean-Claude Trichet, ikke enerådende.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var efter topmødet tilfreds med, at der blev forlig om et samarbejde om at overvåge udviklingen på finansmarkederne. Han så det som en fordel, at en kommende fælles myndighed kan gribe ind, hvis der er uenighed mellem nationale tilsyn.

- Samarbejdet kan være med til at genskabe tilliden til den finansielle sektor, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Det bliver det svenske kommende EU-formandskab og EU-kommissionen, der får arbejdet med at konkretisere de rammer for et europæisk system for finanstilsyn. Kommissionen spiller i første omgang ud med forslag, der derefter kommer op på finansministrenes møder og på et EU-topmøde i oktober. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.