Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-retningslinjer for finansstøtten

14. Oct. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen sætter nu grænserne for den hjælp, de enkelte lande giver banker og finansielle institutter, der er i krise. Kommissionen er på jagt efter lande, der giver hjælpen på måder, der kan kaldes statsstøtte, men først nu kommer Kommissionen med egentlige retningslinjer for støtten.

Kommissionen erkender med retningslinjerne, at krisen er dyb. Kommissionen ser derfor mildere end tidligere på noget, der kunne kaldes statshjælp. Men det hedder, at alle banker i et land skal have samme rettigheder. Irland er tidligere blevet anklaget for at favorisere egne banker i landets redningsplan.

Det hedder også, mat statshjælpen skal være begrænset i omfang og varighed. Kommissionen sætter en grænse på to år for nogle af ordningerne, men med godkendelse af Kommissionen kan de fortsætte i en længere periode, hvis der er behov.

Det er gigantiske summer, landene i disse dage godkender i støtte og garantier. Det anslås, at de samlet beløber sig til langt over 1.500 milliarder euro (11.160 milliarder kroner). Tyskland vil garantere lånene mellem bankerne for 400 milliarder euro (knap 300 milliarder kroner) og derudover pumpe 100 milliarder ud i de banker og finansinstitutter.

Frankrig er oppe på 360 milliarder euro i kreditter og lånegarantier. Storbritannien, der tidligere har godkendt en lånepakke på 400 milliarder pund vil alene tilføre ny kapital i tre banker for 47 milliarder euro (350 milliarder kroner)

Den omdiskuterede irske ordning beløber sig til omkring 400 milliarder euro, og også Norge uden for EU har iværksat en betydelig plan, der kan løbe op i 350 milliarder norske kroner (330 milliarder danske kroner).


Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.