Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-finansministre vil mere kontrol med finansverdenen

04. Nov. 2008 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
EU's finansministre aftalte i dag, at de ønsker den internationale valutafond, IMF, reformeret, så man sikrer, at institutionen bliver bedre i stand til at forudse finansielle kriser og reagere mere effektivt. Ministrene var mere delte, omkring hvor meget magt man skal give til hvem for at få effektivt tilsyn og regulering af de finansielle institutioner, så man kan hindre at kriser opstår igen.

Det franske EU-formandskab havde fremlagt et papir for en reform af IMF frem mod at EU's ledere mødes til uformelt Europæiske Råd på fredag. Planen er, at papiret også skal danne grundlag for debatten på det internationale topmøde i Washington den 15. november, hvor EU vil være repræsenteret ved de fire europæiske G8-lande: Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien.

Men udspillet er dog fortsat et papir fra det fransk formandskab - og ikke en fælles EU-holdning.


Regulering af det finansielle system

Det franske formandskab ønskede også, at de finansielle markeder skal blive mere gennemskuelige, og ifølge en fransk plan skal man ”tage de nødvendige skridt, så ingen finansiel institution eller marked skal kunne stå uden for fælles regulering”, og det blev godkendt på dagens møde.

Den franske plan opfordrer EU's ledere til at ”få alle kreditvurderingsbureauer registreret og passende overvåget” og at der ”håndhæves adfærdskodekser, så man undgår at tilskynde til for stærk risikovillighed i den finansielle industri”. Planen opfordrer også Europas ledere til at ”genoverveje fælles regnskabs- og tilsynsmæssige standarder”.

”Jeg går bestemt ikke ind for over-regulering, men det er klart, at jeg på den anden side ønsker at sikre, at vi ikke får smuthuller eller dunkle punkter i vores ordninger, hvor enten det handler om finansielle produkter, spillere eller landområder, som måtte ønske at undgå regulering,” sagde den franske finansminister og rådsformand Christine Lagarde.

Lande som Østrig, Holland og Polen støttede formandslandet, mens især Sverige og Storbritannien mente, at den franske plan var for detaljeret og ville medføre for meget regulering af finansmarkedet.

Financial Times viste med et citat efter mødet ”hvordan der tænkes i kontinentale Europa”. Luxembourgs borgerlige premierminister Jean-Claude Juncker blev citeret for at mene, at grunden til det seneste sammenbrud i det globale finansielle system var ”de seneste års afreguleringsvanvid”. ”Stater har bl. a. til formål at imødegå sådanne markedssvigt. Det er en naturlig rolle for regeringer, selv om de måske har glemt det i løbet af de sidste 20 år”, citerede den bekymrede, britiske erhvervsavis.

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.