Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Bankskat kan give trængte EU-lande hundreder af milliarder

07. Apr. 2010 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen kommer nu med de første oplæg til nye måder at finansiere større opgaver og samtidig få banker til at betale hjælpepakker tilbage. Et studie i EU-kommissionen viser, at en skat på banker kan give 50 milliarder euro, hvis afgiften bliver som den amerikanske.

EU-kommissær Olli Rehn siger i forbindelse med offentliggørelsen af studiet, at det er nødvendigt at finde nye veje til at finansiere en bæredygtig vækst og jagten på nye job. Samme holdning har kollegaen Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked. Han mener, at bidragene kan være grundsten i den måde, Europa håndterer krisen.

- Finanssektoren må bidrage til omkostningerne til den finansielle stabilitet, siger Michel Barnier.

EU-landenes stats- og regeringsledere gav i efteråret Kommissionen opgaven med at finde nye veje til at finansiere de nye opgaver. Europa-Parlamentet har også efterlyst analyser af effekten af en skat på finansielle transaktioner. Diskussionerne har været oppe på G20-møder og ventes at komme på dagsordenen igen, når landene mødes i Toronto i juni. Den Internationale Valutafond, IMF, ventes her at komme med en rapport.

Der er bred enighed om, at en international aftale er det bedste. Men studiet i Kommissionen siger, at EU ikke bør udelukke at tage fat på en beskatning alene.

Papiret gennemgår en række af de ordninger med alternative beskatninger, der allerede er både i Europa og udenfor. Det slår også fast, at landene har behov for ekstra indtægter, da de offentlige underskud er steget drastisk efter 2007 og ventes at blive øget yderligere i år. Derfor er der behov for at konsolidere finanserne.

En skat på banksektoren kunne samtidig bidrage til, at bankerne undlader at tage så store risici, som de tog i årene op til krisen. Dermed kan skatten netop bidrage til at sikre den finansielle stabilitet.

Papiret gennemgår også betydningen af en skat på finansielle transaktioner og finder, at der stadig er mange uafklarede spørgsmål om betydningen og også retlige uklarheder.

En skat på bonusordninger skønnes at give 4,6 milliarder euro om året, og en skat på profitter et lidt mindre beløb. pmh

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.