Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Finansovervågning et skridt længere

23. Sep. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-kommissionen spillede i dag ud med de første konkrete forslag til overvågning af de finansielle markeder. Forslaget giver først og fremmest bedre muligheder for at udveksle informationer mellem de finanstilsyn, så den kan advare hinanden om farer på markederne. Men der bliver også muligheder for indgreb i markederne.

Forslaget kommer få dage før verdens ledere mødes til G20-topmødet i Pittsburgh i USA, hvor finanskrisen er på dagsordenen. Formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, sagde da også i forbindelse med præsentationen i Bruxelles, at det europæiske system for finansovervågning kan inspirere til, at man i Pittsburgh drøfter, hvordan der kan etableres et system på verdensplan.

- De finansielle markeder er europæiske og globale. De er ikke nationale. Deres overvågning må også være europæisk og global, sagde Barroso.

Forslaget fra Kommissionen lægger op til, at der bliver nye tilsyn. Det ene tilsyn, ESRB, skal opspore farer i det finansielle system og komme med advarsler, så snart det bliver opmærksom på betænkelige forhold og udviklinger. Det bliver en slags overordnet advarselssystem, der får helt centrale personer i ledelsen. Den får magt til at udstikke retningslinjer, hvis det er opfattelsen, at der er behov for handling for at undgå nye kriser.

Det andet system bliver et mere almindeligt overvågningssystem, ESFS, med et netværk mellem de forskellige nationale finanstilsyn. De får tre underafdelinger for banker, forsikringsselskaber og valutaforhold.

Kommissionens udspil bygger på en rapport, som et udvalg kom med i foråret, Larosiére-rapporten, og konklusionerne fra Det Europæiske Råd i juni, hvor stats- og regeringslederne blev enige om at opbygge et system for overvågning af de finansielle markeder.

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.