Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

Løn-dumping i posten overrasker EU-kommissionen

09. Oct. 2009 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Kvaliteten i jobbene i postsektoren bekymrer EU-kommissionen, efter liberaliseringerne ifølge en række undersøgelser viser lave lønninger og en stor stigning i atypiske ansættelser. Direktør i Kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse og sociale forhold Armindo Silva, kunne dog ikke helt genkende de tal, der blev lagt frem på et møde i Det Østrigske Arbejdskammer i Bruxelles om udviklingen i postsektoren.

- Vi har andre tal. Jeg mener også, der er kommet flere job nogle steder. Men kvaliteten i jobbene i de tal, der her lægges frem, er bekymrende, sagde Armindo Silva.

Den østrigske samfundsforsker Christoph Hermann har stået for en analyse af udviklingen i postsektoren i flere lande, som det østrigske center for forskning i arbejds- og leveforhold, FORBA, har foretaget. FORBA når frem til, at beskæftigelsen i postsektoren i Østrig er faldet med 37 procent fra 1998 til 2007, mens liberaliseringerne har stået på. Postarbejderne i Sverige er blevet 30 procent færre og i Belgien 27 procent.

Christoph Hermann påpegede, at udviklingen i de kollektive aftaler havde været voldsom ikke mindst i Tyskland, fordi postfolk i de nye firmaer sjældent havde aftaler.Og havde de, var det ofte til det halve af den løn, der blev givet i de tidligere postmonopoler.

Udviklingen i lønningerne har været dramatisk. Konkurrencen har ført til, at en række ansatte i både Tyskland og Østrig blot får mellem fire og seks euro i timen, og i Holland går mange for blot seks til otte euro.

Ansat efter ansat er skiftet fra faste stillinger til job på deltid, hvis han eller hun ikke er fyret eller blevet ”skjult” selvstændig. Firmaer har overtaget både avisuddeling, adresseløse forsendelser og også mere almindelige postforsendelser til helt lave lønninger.

Armindo Silva fandt, at udviklingen gav anledning til overvejelser. Krisen førte også til, at situationen ikke var som før. Silva, der også er leder af Kommissionens enhed for den sociale dialog, var overbevist om, at forholdene ville rette sig op, og at netop den sociale dialog mellem parterne måtte styrkes. Aftaler var vejen frem.

Christoph Hermann henviste til eksempler fra Holland, hvor postarbejdere, der i dag var en slags freelancere og skjulte selvstændige, i de kommende år får faste stillinger, efter der er indgået aftaler.

Også formanden for de tyske postarbejdere, Gerhard Fritz, mente, at det ville gå fremad med aftaler. Det østrigske arbejdsmarked er kendt for en social dialog, og han mente, der ville komme bedre forhold. Problemet var dog Østrigs placering, for billig arbejdskraft kom over grænsen fra Tjekkiet og Slovakiet og jobbede, men boede i hjemlandet. Samtidig tog illegale indvandrere job, og kontrollen med dem var ikke på plads – Fagligt EU fik efter mødet oplyst, at der kun er seks til syv kontrollanter i arbejdstilsynet i hovedstaden Wien.

I Tyskland kommer der også en mindsteløn. Den blev i første omgang indført for et par år siden, men en forvaltningsdomstol erklærede den ugyldig. Nu kommer der en aftale på plads, så tyske postarbejdere får hævet deres løn i løbet af nogen tid, oplyste lederen af postsektionen i det tyske forbund, Ver.di, Signe Schmid. pmh

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.