Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF AC’s redaktionen i Bruxelles.

EU-slaget om posten er ikke slut

16. Jul. 2007 | By testmanden

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Postministrene fra de 27 EU-lande har sat hele dagen af til at diskutere postliberalisering, når de mødes den 1. oktober i Luxembourg. Europa-Parlamentet vedtog ved sin førstebehandling den 11. juni  en samlet betænkning om postliberaliseringen, der siger fuld konkurrence fra 1. januar 2011.

Principielt falder den sidste monopol-skanse, når de gamle posttjenester ikke længere har den sidste eneret på udbringning af breve under 50 gram. Men Parlamentet fastholdes en leveringspligt til alle. I bjerge, på øer og i yderligt liggende egne skal man fortsat kunne modtage brevpost eller postkort fra de andres ferie.

Der er stadig en forhandling tilbage i de 27 landes ministerråd, og det er den, der foregår den 1. oktober. Der er delte meninger om, hvorvidt Parlamentets kompromis vil holde gennem den sidste ministerrådsbehandling. Især vil der i en række lande være modstand mod leveringspligten, som næppe kan undgå at blive en udgift, der væltes over på det offentlige. 

Den danske regering meddelte i midten af august 2007, at man er parat til at gennemføre liberaliseringen fra 2009 og ikke vente på EU-parlamentets dato januar 2011.

Efter forhandlingen i ministerrådet – med eller uden leveringspligt som resultat - kan man måske forvente nationale politiske slagsmål om gennemførelsen af et sæt regler, hvor det enkelte land sikrer, at hver eneste brevkasse landet over får besøg hver dag, fem dage om ugen. 

Det ligger også i parlamentets kompromis, at privatiseringen ikke må betyde forringelser i vilkårene for de nuværende postansatte. 

Kun tre lande, Sverige, Finland og Storbritannien, har allerede gennemført den fulde privatisering af posttjenesterne. Tyskland, Holland, Luxembourg, Bulgarien og Rumænien er på til at privatisere inden 2011. 

Det var den tyske konservative Markus Ferber, der som ordfører skabte kompromiset ved at acceptere en vis sikring af lønmodtager- og forbrugerinteresser. 

Reelt trak EU-parlamentet flertal med 512 mod 155 nogle nye grænser i arbejdet med at nedlægge de kendte posttjenester og gøre markedet åbent for konkurrence mellem alle slags operatører. 

Fuld liberalisering betyder i denne sammenhæng, at monopolrettigheder på de små breve under 50 gramskal væk.

Begrundelsen for udsættelsen af liberaliseringen fra 2009 til 2011 er dobbelt: der kræves tid til at skabe organisationer, der kan håndtere det hele, også de små breve, og der skal være tid til at indrette sig med nye posttjenester, der hviler på ordentlige arbejdsvilkår og kollektive forhandlinger. Posttjenester, der kan indsamle og udbringe post mindst fem dage om ugen i hele Europa. Privatisering, liberalisering må ikke ske på bekostning af yderområder.

Socialdemokraternes Dan Jørgensen er tilfreds med parlamentets kompromis. Han finder, at det er fornuftigt med ekstra to år, så landene får tid til at tilpasse sig liberaliseringerne.

- Det allervigtigste er, at borgerne fortsat vil kunne få post hver dag uden, det koster en bondegård – også selv om man bor, hvor kragerne vender, siger Dan Jørgensen.

Venstres Karin Riis-Jørgensen tror på, at liberaliseringen fører til lavere priser både for borgerne og virksomhederne.

- Selvfølgelig havde det været bedre, hvis liberaliseringen var sat i værk i 2009 som planlagt, men udskydelsen var nødvendig for at få et fornuftigt kompromis, siger Karin Riis-Jørgensen.

Den vedtagne tekst fra Europa-Parlamentet findes her. Der er endnu ikke en konsolideret tekst, hvor de mange vedtagne ændringsforslag er skrevet sammen.  

 

 

Om Fagligt.eu

Fagligt.eu er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især den sociale og arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.eu drives i et samarbejde mellem LO, FTF og AC. Redaktionen sidder i Bruxelles og kan kontaktes på mail.